Recreatief
Waar ben je naar op zoek?
Cycling Vlaanderen gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website beter te maken.
ik ga akkoord
terug

Persoonlijke login

Pas je lidmaatschapsgegevens aan!

Richt je eigen recreatieve club op!

Een recreatieve club oprichten bij Cycling Vlaanderen is gratis. Als aangesloten club kan je recreatieve toertochten organiseren, wedstrijden organiseren voor masters en amateurs (1.18) en funklasse mountainbike. Enige voorwaarde om als club aan te kunnen sluiten, is dat minimum 2 recreanten van de club (vergunninghouders wielertoerisme/VTT Vrije tijd, funklasse, masters en amateurs) zijn aangesloten bij Cycling Vlaanderen. OPGELET: Bestaande clubs hoeven niets te doen om hun clubaansluiting te verlengen. Deze clubs worden automatisch overgezet naar het volgende jaar. Wijzigingen in clubgegevens (samenstelling bestuur, contactpersonen, contactgegevens,…) kunnen gemaild worden naar an.teirlinck@cycling.vlaanderen.

Polisvoorwaarden recreatieve clubs

Bekijk en download hier onze verzekeringsvoorwaarden voor recreatieve clubs.

Download onderstaand formulier om je eigen recreatieve club op te richten

Feitelijke vereniging of vzw? Hoe richt ik een VZW op?

1. Wat moet je concreet doen om een vzw op te richten?

Op de klassieke manier

 1. Statuten opstellen
  Statuten zijn de grondbeginselen van de organisatie. De statuten moeten aan een aantal verplichte bepalingen voldoen (onder andere de benaming van de vzw, de maatschappelijke zetel, het maatschappelijk doel en informatie over de leden van de vzw). Zie voorbeeldstatuten.
 2. Dossier neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel
  Op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vereniging gevestigd is, wordt voor elke vzw een verenigingsdossier bijgehouden. Een aantal documenten moeten op de griffie neergelegd worden alvorens de vzw rechtspersoonlijkheid kan verwerven:
  1. Origineel exemplaar van de statuten, ondertekend door alle stichtende leden
  2. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders
  3. Indien er een dagelijks bestuur, een gemachtigd vertegenwoordiger of een commissaris aangesteld wordt, dan moeten de akten betreffende hun benoeming ook neergelegd worden op de griffie.
 3. Publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
  Van zodra het dossier neergelegd is op de griffie van de rechtbank van koophandel, heeft de vzw rechtspersoonlijkheid verworven, maar dat moet nog bekend gemaakt worden aan de buitenwereld. Vandaar dat de griffie de taak op zich zal nemen om de publicatie van de belangrijkste akten te regelen. Op het moment dat je het verenigingsdossier hebt neergelegd, zal de griffie zorgen voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, zodat de vzw tegenstelbaar gemaakt is ten opzichte van derden. Dat wil zeggen dat derden vanaf dan rekening moeten houden met de vzw als rechtspersoon.

Via de e-griffie

Via de website www.egriffie.be kan je de vzw elektronisch oprichten, zonder dat je nog langs de griffie moet. Op de website staat stap per stap omschreven wat je moet doen.
Vooraleer je start, zijn er reeds enkele voorbereidende stappen.

 1. Installeer een up-to-date versie van Java
 2. Installeer de eID software
 3. Indien vereist, pas de configuratie van je browser aan:
  • Firefox vereist de eID plug-in
  • Chrome vereist specifieke instellingen
 4. Hou de volgende zaken bij de hand:
  • Je elektronische identiteitskaart (én pincode)
  • Je eID lezer (indien nodig hier te bestellen)
  • Een elektronisch betaalmiddel (bankkaart)
  • Een digitale scan van de oprichtingsakte, ondertekend door alle oprichters
  • Het uittreksel van de statuten voor publicatie in het Belgisch Staatsblad
  • De lijst met de initiële benoemingen

Op de elektronische manier kost de oprichting slechts 131,16 euro.
De oprichting van een vzw op de klassieke manier kost 181,50 euro.

VZW

 1. De vzw kan in eigen naam en voor eigen rekening eigendom verwerven, contracten afsluiten, leningen aangaan enz. Inkomsten verwerven kan eveneens, onder die voorwaarde dat ze geïnvesteerd worden in de werking.
 2. De leden van de vereniging zijn op dat moment niet persoonlijk gebonden. Bijgevolg kunnen zij niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit uiteraard op voorwaarde dat er geen fraude wordt gepleegd en de vereniging geleid wordt volgens het principe van 'goede huisvader'.
 3. Als er schuldeisers zijn, kunnen de leden van de vereniging niet op hun privévermogen aangesproken worden. Het vermogen en de bezittingen van een vereniging met rechtspersoonlijkheid zijn volledig eigendom van de vereniging en duidelijk onderscheiden van het vermogen en de bezittingen van de effectieve leden. Uiteraard blijft een doordachte financiële planning een noodzaak, zodat de organisatie geen fouten kan verweten worden.

Feitelijke vereniging

 1. Een feitelijke vereniging heeft geen enkele juridische grond, ze kan geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten of schenkingen aanvaarden.
 2. De leden verbinden zich persoonlijk tot de 'verplichtingen' van de vereniging. Als namens de vereniging een contract wordt afgesloten, bijvoorbeeld voor de huur van de fuifzaal, dan geldt degene die ondertekent als contractant, hij is persoonlijk aansprakelijk.
 3. Leden kunnen persoonlijk aangesproken worden op hun eigen vermogen als er schuldeisers zijn.