Algemene Vergadering Cycling Vlaanderen

De Algemene Vergadering van Cycling Vlaanderen gaat door op donderdag 3 september 2020.

Enkel werkende leden, aangesteld door de provinciale afdeling, kunnen op deze Algemene Vergadering een stem uitbrengen.