Home Competitie Functies

Commissielid / bestuurslid

Commissielid / bestuurslid

Korte inhoud

Binnen de federatie Cycling Vlaanderen zijn verschillende commissies verantwoordelijk voor de uiteenzetting van de sport. Zij werken reglementen uit of passen ze aan, volgen de sport voor hun discipline nauwgezet op en werken het beleid uit. Deze commissies zijn:

Daarnaast staan volgende commissies in voor de omkadering van de sport:

  • Renumeratiecommissie
  • Auditcommissie
  • Administratieve commissie
  • Medische commissie
  • Tuchtcommissie
  • Adviesorgaan Integriteit

Het Bestuursorgaan, Uitvoerend Comité en Dagelijks Bestuur staan in voor een goede, degelijke en integere werking van de federatie.

  • Het Bestuursorgaan (voormalige benaming: Raad van Bestuur) waakt over de visie en waarden van de federatie. Het Bestuursorgaan tekent de missie en strategie. Zij worden op basis van hun ervaring verkozen door de Algemene Vergadering.
  • Het Uitvoerend Comité bepaalt de commissies per sportdiscipline. Dit comité waakt over het sportieve luik van de federatie (uitwerken/aanpassen reglementen, opvolging sportdiscipline, uitwerken en bewaken van het beleid in de sport)
  • Het Dagelijks Bestuur

De provinciale afdelingen van Cycling Vlaanderen zorgen voor een uitwerking op regionaal niveau. Elke provincie stuurt een afgevaardigde naar het Bestuursorgaan. De provinciale voorzitters en afgevaardigden zetelen ook in het Uitvoerend Comité.


Contact

Wil je graag je steentje bijdragen aan de federatie? Dan verwelkomen we je graag als medewerker bij de federatie! Mail naar vrijwilliger@cycling.vlaanderen of bel ons op +32 (0)9 321 90 20 voor meer info hierover.