Home Nieuws

Coronavirus (COVID19) - Update

Coronavirus - Update

Update 26/11/2021 - 18u00

Cycling Vlaanderen nam kennis van de nieuwe maatregelen van de federale regering ter bestrijding van de Covid-pandemie.

De meest impactvolle maatregel voor het wielrennen is ongetwijfeld het verbod op publiek (behoudens ouders bij minderjarigen) voor indoor sportactiviteiten. We kregen inmiddels de bevestiging dat deze maatregel in voege gaat vanaf maandag 29 november. Dit houdt in dat de pistewedstrijden in het Wielercentrum Eddy Merckx komend weekend, 27 en 28 november 2021, kunnen doorgaan zoals voorzien, met publiek, maar uiteraard rekening houdend met de reeds van kracht zijnde maatregelen en adviezen. De maatregelen die van toepassing zijn in het Wielercentrum vind je HIER.

Zodra het nieuwe Koninklijk besluit met de maatregelen gepubliceerd werd zullen we dit grondig besturen en opnieuw overleggen omtrent eventuele bijkomende maatregelen.

OPGELET
: De maatregelen voor de horeca-activiteiten waaronder de cafetaria valt gaan wel in vanaf zaterdag 27 november. Op het overlegcomité werd beslist dat cafés en restaurants om 23u de deuren moeten sluiten. Er mag ook met maximaal zes personen aan tafel gezeten worden.

Update 19/11/2021

Maatregelen van kracht vanaf 20/11

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. Deze worden hieronder geduid.

 • Mondmaskers
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar
  • Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers , …
  • Over het algemeen kan je er bij het betreden van sportinfrastructuur van uitgaan dat je altijd je mondmasker draagt, tenzij in onderstaande gevallen.
   • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
   • Publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
   • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.
 • Publiek
  • Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Afstand houden wordt wel aanbevolen en houd zeker rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur.
  • Boven deze drempels zijn er niet langer twee mogelijkheden:
   • Zonder Covid Safe Ticket kan men geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven
   • Enkel met Covid Safe Ticket is een massa-evenement nog mogelijk (voor iedere bezoeker)
    • Voor deze ‘massa-evenementen’ is een toestemming van het lokale bestuur vereist vanaf 50 indoor of 100 outdoor
    • Hoeven er geen beperkende maatregelen opgelegd te worden, behalve de mondmaskerplicht
    • Is het publiek beperkt tot 75.000 personen
    • Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.
    • Voor meer info over het gebruik van CST kan u hier terecht.
    • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
 • Indoor infrastructuur
  • Men moet beschikken over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
  • Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten van inrichtingen behorende tot de sportsector, met inbegrip van de fitnesscentra. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
   • De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt
   • Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
   • De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt een uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
   • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
  • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
   • indien er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
   • Kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.
   • We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
   • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden
   • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
   • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).

Men haalt inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Update 12/05/2021 - 16u

WE GAAN KOERSEN, BMX'EN EN MOUNTAINBIKEN!

Het Overlegcomité kondigde gisteren het zomerplan aan. Indien het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt betekent dit voor de wielersport dat de heropstart van de niet-professionele wedstrijden in 2 stappen zal plaats vinden:

 • vanaf 9 juni 2021 met 100 personen
 • vanaf 1 juli 2021 zonder beperkingen.

De reeds eerder opgestelde protocollen voor de organisatoren in de verschillende wielerdisciplines zullen worden aangepast op basis van de richtlijnen die we eerdaags van de bevoegde ministers mogen verwachten.

Voor de provinciale kampioenschappen worden nieuwe datums gezocht alsook voor de Belgische kampioenschappen tijdrijden jeugd, juniores op de weg en mountainbike.

We doen ook een oproep aan de lokale besturen om de beslissingen af te stemmen op de laatste richtlijnen zodat de geplande wedstrijden alsnog kunnen doorgaan.

Update 27/04/2021 - 16u

Teleurstelling over beslissingen en communicatie overlegcomité

---

Op het overlegcomité van 14 april werd aangekondigd dat er op 8 mei een breed buitenpakket zou worden opgestart, met een uitbreiding van de sportactiviteiten in georganiseerd verband. Op dat moment werd ook aangekondigd dat het overleg van 23 april zich specifiek zou gaan buigen over o.a. de sport. Jammer genoeg kwam het overlegcomité vorige vrijdag niet verder dan het herbevestigen van eerdere beslissingen voor de cultuur- en evenementensector, waaronder grote evenementen zoals sportwedstrijden vallen.

Afgelopen zondag werd een aangepast Ministerieel Besluit gepubliceerd dat van toepassing is tot 31 mei. Sportbeoefening kan opnieuw in groepen van tien, maar ondanks ons herhaaldelijk aandringen is er nog steeds geen uitleg over het buitenpakket dat op 8 mei van start hoort te gaan. Onze protocollen en het hervattingsplan voor de niet-professionele wielersport zijn al lang aan de bevoegde instanties bezorgd en wij zijn klaar voor een mogelijke heropstart.

Wij erkennen de moeilijkheid om dit virus onder controle te krijgen. En het is inderdaad zo dat er pas een algemene verbreding kan zijn als de cijfers – in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg – dat toelaten.

Onze sporters, onze clubs en organisatoren begrijpen de huidige communicatie echter niet meer en wij betreuren dat een duidelijk perspectief uitblijft voor jeugd- en amateursport.

Daarom vragen wij dat dit in de komende dagen snel duidelijk wordt want het eerstvolgende overleg is pas gepland op 11 mei.

In afwachting worden wij helaas genoodzaakt de jeugd- en amateurcompetities verder stil te leggen tot en met 16 mei.

Update 15/04/2021 - 16u

Omdat het Overlegcomité besliste dat sportactiviteiten in georganiseerd verband pas mogelijk zijn vanaf 8 mei, worden de jeugd- en niet-professionele wielerwedstrijden verder stilgelegd tot 7 mei. We vragen om de organisaties van na deze datum nog niet te annuleren, maar bij vragen ons direct te contacteren.

Er werd eveneens voor volgende vrijdag een nieuw overlegcomité ingepland specifiek over (o.a.) de sport. Dat maakt het voorlopig nog niet mogelijk de concrete toepassingen in de wielersport toe te lichten. Wij vragen de informatie op (ministerieel besluit, protocollen, FAQ,…) vóór we aangepaste richtlijnen en praktische toepassingen communiceren. Onze vraag om wedstrijden en toertochten te organiseren gaan we zeker verder benadrukken.

Het reisverbod binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april, al blijft er een negatief advies gelden voor alle niet-essentiële reizen. De aangepaste regelgeving maakt het voortaan wél mogelijk wedstrijden in het buitenland te betwisten. Renners en clubs die hiervan gebruik willen maken moeten zich echter strikt aan de geldende richtlijnen houden:

 • het invullen van het Passenger Location Form
 • de verplichte testing en quarantaine bij terugkeer uit een rode zone na een verblijf van meer dan 48 uur

Vanaf 26 april zijn groepen met leeftijd 18+ van 10 personen terug toegelaten.

Update 27/03/2021

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • Outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 4 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd.

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

 • Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
  • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
  • Begeleiding draagt mondmaskers.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.


 • Sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
  • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Begeleiding draagt mondmaskers.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

Algemeen geldt:

 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

Update 22/03/2021 - 17u

Als gevolg van de beslissingen van het Overleg Comité van 19 maart 2021 zijn dit samengevat de basisregels voor sportactiviteiten vanaf 22 maart.

 • Voor kinderen tot 13 jaar
  • outdoor en indoor trainen kan in een groep van maximum 10 personen, sportbegeleiders worden niet meegerekend. Bij voorkeur sport men outdoor.
 • Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)
  • outdoor trainen kan in een groep van maximum 10 personen, sportbegeleiders worden niet meegerekend .
 • Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger)
  • outdoor trainingen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.

Voor de activiteiten in georganiseerd verband zijn de volgende regels van toepassing:

 • de activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van het maximum aantal personen zoals hierboven bepaald
 • de deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep
 • de activiteiten worden buiten georganiseerd, met uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar waarvoor die in de mate van het mogelijke wel buiten doorgaan
 • de activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder overnachting
 • de begeleiding draagt mondmaskers
 • de begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke
 • de activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek behalve bij de trainingen bij kinderen tot 13 jaar waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

 • Fietskampen zonder overnachting zijn mogelijk volgens de hierboven vermelde regels.
 • De groepen blijven dezelfde tijdens het sportkamp.
 • Kinderen tot 13 jaar hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen
 • Alleen tot 13 jaar is het gebruik van kleedkamers en indoor lunchen toegestaan.
 • Vanaf 13 jaar is indoor lunchen niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot het strikte minimum beperkt.

Algemeen blijft het volgende van toepassing:

 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen.
 • Alleen professionele wedstrijden en topsport zijn mogelijk na toestemming van de bevoegde minister.

Omdat het Overlegcomité de toepassing van de maatregelen verlengd heeft tot en met 30 april 2021 worden tot dan alle niet-professionele wielerwedstrijden geschrapt.

We blijven in overleg met de bevoegde instanties over de mogelijkheden voor de heropstart van alle wielerwedstrijden en we zorgen voor een eventuele update van de basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

UPDATE SYSTEEM VOORINSCHRIJVINGEN

Het enthousiasme van renners en rensters vertaalt zich in volzette wedstrijden. Als federatie willen we iedereen gelijke kansen geven om aan de start te staan. Om die reden zullen we werken met een wedstrijdselectieprocedure: renners geven gedurende een vastgestelde periode hun wedstrijdvoorkeur door, waarna een computerprogramma de startplaatsen zo eerlijk mogelijk verdeelt. Dit zal toegepast worden van zodra er 100% zekerheid is over de effectieve startdatum van het zomerseizoen. Verdere communicatie volgt van zodra er dus meer duidelijkheid is.

Renners kunnen zich momenteel via de normale procedure blijven inschrijven voor wedstrijden. Dit heeft echter geen invloed op de effectieve startplaatsen. Maak je dus nog geen zorgen als je momenteel ver op de reservelijst staat. Vanaf we mogen koersen, zal iedereen in de mate van het mogelijke voldoende kansen krijgen.

Update 08/03/2021 - 18u

We zijn tevreden dat de vraag om met grotere groepen te rijden in de buitenlucht positief werd beantwoord. Samengevat betekent dit:

Voor kinderen tot 13 jaar

 • Fietsen kan met maximum 25 personen, sportbegeleiders worden niet meegerekend.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)

 • Fietsen kan in een groep van maximum 10 personen, sportbegeleiders worden niet meegerekend .

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger)

 • Fietsen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels worden gerespecteerd.

Algemeen blijft het volgende van toepassing:

 • Fietskampen in de paasvakantie zullen mogelijk zijn voor jongeren tot en met 18 jaar in groepen tot maximaal 25 personen.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen.
 • Alleen professionele wielerwedstrijden zijn mogelijk na toestemming van de bevoegde minister.

Voor de jeugdcategorieën tot 13 jaar onderzoeken we de mogelijkheid voor de opstart van wedstrijdtrainingen per club vanaf 1 april volgens de huidige regelgeving.

Omdat het Overlegcomité sportcompetities pas voorziet vanaf mei, worden alvast de andere jeugd en niet-professionele wielerwedstrijden stilgelegd tot het einde van de paasvakantie (18 april).

Ondertussen overleggen we met de bevoegde instanties welke de mogelijkheden zijn voor de heropstart van alle wielerwedstrijden.

We volgen de nieuwe informatie op de voet en zorgen voor een update van zodra deze info beschikbaar is.

Update 16/02/2021 - 15u

De federale regering en de regeringen van de deelstaten beslisten in het Overlegcomité dat het besluit van 28 oktober 2020 verlengd wordt. Tot 1 april 2021 zijn daarom alleen professionele wedstrijden mogelijk, mits toestemming van de bevoegde minister en in overleg met de experten.

Voor de wegcompetitie gaat het om de wedstrijden van de nationale en de internationale UCI-kalender waarin WorldTeams startrecht hebben. Alle andere wedstrijden worden tot 1 april geannuleerd.

Op de start van de competitie voor andere categorieën is het wachten of het Overlegcomité van 26 februari versoepelingen aankondigt.

Update 25/01/2021 - 18u30

Na het overlegcomité van vorige vrijdag blijven de huidige maatregelen van kracht. Dat betekent dat alleen A-veldritten kunnen plaatsvinden. Alle andere competities worden geannuleerd. Dat houdt in dat er dit lopende seizoen in het veldrijden geen bijkomende nationale kampioenschappen worden georganiseerd.

De pistewedstrijden die tot 1 maart in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx waren voorzien worden ook geschrapt. Omdat het MB zeker nog van toepassing blijft tot 1 maart kunnen tot die datum alleen maar elitewedstrijden - in dit geval de Omloop Het Nieuwsblad (mannen en vrouwen) en Kuurne-Brussel-Kuurne - plaatsvinden. De overige wedstrijden worden geannuleerd.

Voor het volledig heropstarten van de wegcompetitie zijn betere coronacijfers een absolute noodzaak. Pas dan kunnen we versoepelingen van het Overlegcomité verwachten en kan het licht op groen voor wedstrijden van andere categorieën.

---

Vragen? Mail of bel ons! We zijn er voor je en geven graag toelichting: info@cycling.vlaanderen / 09/321 90 20

Update - 16/12/2020 (10u)

Als gevolg van de actuele maatregelen die door de autoriteiten in de bestrijding van het coronavirus werden uitgevaardigd, bevestigt de Interfederale Coördinatiecel dat tot 15 januari alleen professionele veldritten zijn toegestaan.

Dit heeft ook zijn weerslag op de Belgische kampioenschappen te Meulebeke. Alleen vrouwen én mannen zullen op dezelfde dag, zondag 10 januari, strijden voor de nationale titels bij de elite. Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidscrisis wordt voor de andere categorieën naar een nieuwe locatie en een dito datum gezocht.

Ook de competities op de piste in het Wielercentrum Eddy Merckx blijven tot 15 januari geannuleerd.

Update - 01/12/2020 (13u)

Naar aanleiding van de maatregelen opgelegd door het Overlegcomité volgt de Interfederale Coördinatiecel de evolutie op van het verder overleg. Tijdens het volgend onderhoud, gepland op 15 december, zal op basis van de dan gekende informatie een beslissing genomen worden over het verder verloop van de niet-professionele veldritten en de competities in het Wielercentrum Eddy Merckx, en dit met de algemene gezondheid en het belang van de wielersport voor ogen.

Update - 19/06/2020 (14u)

Om iedere renner de kans te geven om in juli wedstrijden te betwisten, werden volgende regels vastgelegd:

 • Renners zullen deze avond (vrijdag 19/06/2020) vanaf 20u kunnen inschrijven voor maximaal 3 wedstrijden
 • Vanaf zaterdag 20/06/2020 - 12u schakelen we de limiet uit en kunnen renners zich inschrijven voor de wedstrijden waar nog plaats is.

Wil je vanaf vandaag de kalender raadplegen? Ga dan naar www.cycling.vlaanderen/competi... . Enkel via deze weg vind je de bevestigde wedstrijden terug. Het Exceldocument dat we sinds vorige week vrijdag hadden verspreid, werd vandaag offline gehaald en wordt niet meer geüpdatet.

De kalender wordt nog iedere dag aangevuld!

Update - 16/06/2020 (16u)

Bekijk nu alle disciplinespecifieke protocollen HIER

Update - 15/06/2020 (16u)

Alle info over de voorinschrijvingen in juli vind je HIER

Het sectorprotocol (voor organisatoren) voor de wielersport vind je HIER

Update - 12/06/2020 (16u)

We hebben wedstrijden in juli! Bekijk onze kalender en alle info in ons nieuwsbericht!

KLIK HIER

Update - 08/06/2020 (20u30

Wij hebben goesting om te koersen in juli! Maar daarvoor zoeken we nog organisatoren…

Daarom doen we een oproep. We doen het samen met en voor onze clubs, maar ook met en voor onze renners.

Mail ons, bel ons en werk samen met ons aan een mooi aanbod voor onze renners!

KLIK HIER EN BEKIJK HET VOLLEDIGE BERICHT

Update - 08/06/2020 (17u)

Onze begeleidende gids voor competitieclubs werd bijgewerkt.

KLIK HIER OM NAAR HET DOCUMENT TE GAAN

Update - 04/06/2020 (15u)


De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling en haar vleugels, Cycling Vlaanderen en FCWB – nam nota van de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 3 juni bekend maakte.

Om verdere actie en initiatieven met betrekking tot de heropstart van de wieleractiviteiten te kunnen ontplooien dienen we in eerste instantie inzage te krijgen in het ministerieel besluit dat bijkomende duidelijkheid en preciseringen moet geven.

Intussen stuurden wij al een sectorprotocol voor de wielersport aan de bevoegde ministers die, na advies van de GEES (de expertengroep belast met de exitstrategie) en met interfederale aanpak, deze regelgeving zullen bepalen.

Onze vragen zijn ondertussen opgelijst en overgemaakt aan de bevoegde instanties. We hopen en verwachten voor volgende maandag hierop antwoorden te krijgen, zodat we ons actieplan – dat staat al even in de steigers – definitief kunnen uitrollen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen? Neem contact op met Massimo Van Lancker (Sporttechnisch Coördinator Competitie) - massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen - +32 (0) 9 321 90 29 - +32 (0) 4 74 02 62 66

Update - 19/05/2020 (14u)

OPGELET: naar aanleiding van een communicatie van het AISF raden wij aan om in Wallonië niet in groep te fietsen. Fietsen in groep, op de openbare weg, is daar niet toegelaten.

In Vlaanderen mag je met maximum 20 personen fietsen, in clubverband, met de nodige social distance en onder begeleiding van een trainer/wegkapitein..

Het volledige bericht van het AISF kan HIER nagelezen worden.

Update - 15/05/2020 (20u)

Om onze clubs te ondersteunen bij de heropstart van hun activiteiten hebben we per type club een begeleidende gids en infofiches opgemaakt.

KLIK HIER OM TE BEKIJKEN


Welke regels zijn van toepassing vanaf maandag 18/05/2020:

 • Enkel in clubverband, geen vriendengroepen
 • Maximum 20 personen : kleinere groepen aanbevolen!
 • Met een trainer/initiator/wegkapitein
 • Houd social distance onderling ! Gebruik je gezond verstand!

Update - 13/05/2020 (18u)

Op woensdag 13 mei werden volgende versoepelingen bekend gemaakt. In groep fietsen wordt toegelaten onder volgende voorwaarden. (onder voorbehoud van het ministerieel besluit dat nog kan afwijken)

 • Vanaf maandag 18 mei
 • Enkel in clubverband, geen vriendengroepen
 • Maximum 20 personen
 • Met een trainer/wegkapitein
 • Houd afstand. Gebruik je gezond verstand!

CLUB AANMAKEN

Bij Cycling Vlaanderen maak je GRATIS een recreatieve club aan. Zo geniet je van tal van voordelen en zijn je clubleden verzekerd.

KLIK HIER VOOR ALLE INFO VOOR CLUBS

WEGKAPITEIN AANSTELLEN

 • Taken
  • zorgen voor goed verloop fietstocht
  • mogen dwarsverkeer stilleggen aan kruispunt zonder verkeerslichten, zodat groep samen kan oversteken
  • zorgen voor goede communicatie binnen de groep
  • houden groep samen door voor- en achteraan te rijden
 • Voorwaarden
  • minstens 21 jaar
  • hoeven geen opleiding te volgen
  • dragen band aan linkerarm met de nationale driekleur en het woord 'wegkapitein' in zwarte letters op de gele streep
  • gebruiken een wit rond verkeersbord met rode rand om het dwarsverkeer te doen stoppen
  • hoeven geen fluohesje te dragen, wel aanbevolen

Update - 08/05/2020 (9u)

Advies heropstart sportsector

De Klankbordgroep Heropstart Sport, samen met de ministers van Sport, heeft een gemeenschappelijk advies opgesteld en neergelegd bij de GEES. We benadrukken dat het hier gaat om een advies. Dit wordt door de GEES beoordeeld en kan dus nog gewijzigd worden. De nationale Veiligheidsraad zal zich hierover volgende week definitief uitspreken.

KLIK HIER OM HET ADVIES TE BEKIJKEN

Update - 06/05/2020 (15u)

Na de update van de veiligheidsraad sommen we graag even op wat wel en niet mag:

Wat mag wel? ✔️

 • Fietsen alleen, met je gezin of met 2 dezelfde vrienden
 • Een beperkte verplaatsing naar een startplaats (geen verre verplaatsing want dat is een recreatieve uitstap)
 • Hoffelijk en veilig op 1,5 meter van anderen fietsen

Wat mag niet? ❌

 • Wedstrijden geannuleerd (zeker al tot en met 31 juli). Alle wedstrijden op de kalender van Cycling Vlaanderen, Belgian Cycling en FCWB. Deze maatregel is geldig voor alle disciplines en alle categorieën.
 • Recreatieve tochten (zeker al tot en met 30 juni)
 • Trainen in groep (zeker al tot 18 mei)

Cycling Vlaanderen zal de komende weken ook het nodige doen om de taksen terug te betalen aan de getroffen organisatoren. We proberen via deze weg onze organisatoren een hart onder de riem te steken in deze moeilijke periode.

Update - 04/05/2020 (14u)

Interfederale Coördinatiecel wacht de instructies van de Nationale Veiligheidsraad af

De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling en haar vleugels, FCWB en Cycling Vlaanderen – wacht op de instructies van de Nationale Veiligheidsraad wat betreft de organisatie van sportwedstrijden. Nadien kan aan de slag gegaan worden met het mogelijk hervatten van georganiseerde trainingen en wielerorganisaties (competitie en recreatie) in het vooruitzicht.

Alle andere lopende maatregelen blijven ondertussen gewoon van kracht. Fietsen blijft dus toegelaten onder volgende voorwaarden (uitgebreid sinds 4 mei 2020):

 • Alleen;
 • In het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen:
 • En/of in het gezelschap van maximum twee andere personen, met respect van een onderlinge afstand van 1,5 meter. Wat betreft de identiteit van de ‘twee andere personen’: dat moeten steeds dezelfde mensen zijn

De clubs, renners én recreatieve fietsers hebben – wat betreft uitstappen, individuele en clubtrainingen – de richtlijnen van de instanties tot dusver correct opgevolgd. Waarvoor onze dank. Wij rekenen verder op hun samenwerking, zodat de afbouw uit de lockdown niet verstoord – lees: vertraagd – wordt.

Update - 04/05/2020 (10u)

Regels omtrent ingebruikname BMX/MTB-parcoursen

1. Mag het BMX/MTB-parcours terug open?

De infrastructuur mag vanaf 4 mei terug geopend worden. Let wel, kleedkamers en cafetaria blijven gesloten.

2. Mag er georganiseerde training worden gegeven?

Neen. Georganiseerde trainingen zijn momenteel nog altijd niet toegelaten. Jullie mogen wel een beurtrol creëren waardoor jullie leden op het parcours kunnen trainen maar het is niet toegelaten om hier fysiek een trainer training te laten geven.

3. Mag er getraind worden op het BMX/MTB-parcours?

Dit is toegelaten op voorwaarde dat het:

 • Alleen is
 • In het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen
 • En/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.

Let wel: bij een beurtrol moet je altijd voorzien dat dezelfde kinderen altijd samen trainen (zie punt 3)

4. Mag ik me verplaatsen naar het parcours met de wagen?

Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven

5. Moet ik als club nog zaken voorzien vooraleer ik toegang geef aan ons leden om het parcours te gebruiken?

Zorg voor voldoende veiligheidsmaatregelen. Zo moet je als club kunnen waarborgen dat er geen fysiek contact is tussen verschillende mensen. Ook het delen van materiaal is uit ten boze. Voorzie voldoende mogelijkheden om tijdig je handen te wassen en te ontsmetten. Veiligheid boven alles.

Update - 04/05/2020 (8u15)

BEREIKBAARHEID BURELEN CYCLING VLAANDEREN

Om in onze werking te blijven voorzien, worden volgende maatregelen toegepast:

 • Dagelijkse bereikbaarheid (telefonisch en bezoek) tussen 8u30 en 12u.

We vragen onze bezoekers vriendelijk om onderstaande maatregelen in onze kantoren te respecteren:

 • Bezoekers zijn tijdens bovenstaande uren of op afspraak steeds welkom via de hoofdingang.
 • Ontsmet steeds je handen aan de automatische dispenser.
 • Wacht je beurt op afstand af, blijf wachten aan de zone van de receptiebalie tot een medewerker je veilig verder kan helpen.


In de namiddag, vanaf 12u30, zijn volgende personen steeds telefonisch bereikbaar:

 • Frank Glorieux (CEO) - +32 (0)471/23 51 66
 • Koen Beeckman (Topsportcoördinator) - +32 (0)495/22 20 62
 • Mathieu Bruyneel (Sporttechnisch coördinator recrea) - +32 (0)472/28 18 92
 • Massimo Van Lancker (Sporttechnisch coördinator competitie) - +32 (0)474/02 62 66

Update - 02/05/2020 (17u15)

PERSMEDEDELING VLAAMSE SPORTSECTOR

Vanaf 4 mei meer buitensport mogelijk

Vanaf 4 mei is er opnieuw meer sportbeoefening mogelijk, onder enkele duidelijke voorwaarden. Na advies van de GEES en overleg met de sportsector wordt meer buitensport toegelaten, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met afstand en hygiëne en met telkens maximaal 2 dezelfde sportievelingen die niet onder jouw dak wonen. De sportsector is tevreden met de stapsgewijze heropstart en zal al het mogelijke doen om Vlamingen de kans te geven om op een veilige en gezonde manier te sporten en te bewegen. “Tot nu toe werd onze bewegingsvrijheid beperkt tot wandelen, fietsen, joggen of skeeleren”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Zo wordt stap voor stap, geleidelijk aan wat meer perspectief gegeven voor sportactiviteiten. We willen met z’n allen sneller vooruit maar de terechte adviezen van gezondheidsexperten en virologen houden ons nog met de voeten op de grond.”

Concreet mag je nu buiten sporten en bewegen met inachtneming van social distancing en uiteraard met de nodige handhygiëne vóór en na het sporten. Ook het sportmateriaal moet vóór en na het sporten ontsmet worden. “Op deze manier worden niet alleen atletiek, zeilen, golf of tennis weer mogelijk, maar ook oefenen op balgevoel, techniek en shots in balsporten kan, net zoals in andere sporten. Competitie blijft evenwel verboden.

Voorlopig blijven de kleedkamers, douches en kantines aan de sportaccommodaties gesloten. Toiletten zullen open mogen gaan, bij voorkeur zelfs, omdat je je handen het best ter plekke wast aan de wastafels. Als ze opengaan, is het uiteraard noodzakelijk dat de uitbaters ervan de hygiëne kunnen garanderen. Verhuur of verkoop van sportmateriaal wordt niet toegestaan.

“Hoe dan ook geeft deze versoepeling een nieuw perspectief aan de sportende Vlaming”, zegt Weyts. “Ook onze sportorganisaties nemen hun verantwoordelijkheid op om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om op een veilige en gezonde manier te sporten en te bewegen. Daarbij moeten alle sporters maximaal de gedragsregels respecteren.” Voor alle duidelijkheid: je kan dus sporten met twee andere, steeds dezelfde personen met wie je niet onder hetzelfde dak woont.

Intussen wordt verder gewerkt aan een advies voor de Veiligheidsraad bij een mogelijke versoepeling vanaf 18 mei. Deze versoepeling is afhankelijk van de evolutie van het virus, het gedrag van elkeen van ons en de beslissingen van de federale veiligheidsraad.

Nota: volgens het crisiscentrum mag een beperkte verplaatsing in de wagen naar een accomodatie of sportplaats.

Verder info op : https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Update - 30/04/2020 (10u)

Zoals eerder aangehaald, betaalt Cycling Vlaanderen de organisatievergunningen integraal terug voor de wedstrijden die afgelast werden tot en met 30 juni 2020. De terugbetaling van de organisatievergunningen gebeurt in de maand mei. Voor de wedstrijden na 30 juni zal de procedure later gecommuniceerd worden.

Met deze uitzonderlijke maatregel wil Cycling Vlaanderen alle getroffen organisatoren ondersteunen in deze moeilijke tijden. Samen sterk!

Bij vragen over deze terugbetaling, neem contact op met Massimo Van Lancker (Sporttechnisch coördinator competitie)

massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen / +32 (0) 474 02 62 66

Update - 27/04/2020 (15u)

Beslissing over wielercompetities verschuift naar 4 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigde vorige vrijdag aan dat de toekomst van de sportcompetities op korte termijn wordt verduidelijkt. Dus wacht de Interfederale Coördinatiecel op hun beslissing vooraleer zelf aan de slag te gaan met het oog op het mogelijk hervatten van wielercompetities.

Wat nu al vaststaat is dat - parallel aan de beslissing die eerder al over de competities werd genomen – alle recreatieve organisaties tot en met 30 juni geschrapt worden.

Alle andere lopende maatregelen blijven ook tot en met die datum van kracht.

De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen – beklemtoont in afwachting van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad nogmaals dat het van het allergrootste belang is dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de instanties strikt blijven opvolgen, zodat een mogelijke heropstart van het maatschappelijke leven (sociaal en economisch) niet belemmerd of vertraagd wordt.

Wij wijzen er tegelijk op dat élke vorm van wielerwedstrijden – zoals die bepaald zijn in het Koninklijk Besluit – verboden zijn en blijven. Dat geldt ook voor competities met een tijdsopname. De Interfederale Coördinatiecel distantieert zich dan ook van de vandaag aangekondigde en niet-vergunde tijdrace van 1 mei. Dat een dergelijke organisatie zou plaatsvinden in een periode waarin van de bevolking zware offers worden gevraagd is zonder meer ongepast.

Herhaling - 17/04/2020 (15u30)

Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB zullen de betaalde nationale en regionale taksen terugstorten aan de getroffen organisatoren.

Update - 17/04/2020 (14u)

Verlenging opschorten wielerwedstrijden tot 30 juni 2020

De UCI stelde het opnieuw opstarten van het internationale wielerseizoen zeker al tot 1 juli uit. Met die wetenschap én de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad in het achterhoofd nam de Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen – volgende maatregelen.

Tot en met 30 juni 2020 worden:

 • Alle reguliere wielercompetities in België geschrapt
 • De stages en wedstrijden van de nationale en regionale ploegen geannuleerd

Als er een gedeeltelijke heropstart van de competitie op 1 juli zou mogelijk zijn - en als de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad en de lokale autoriteiten dat toelaten – kunnen voorafgaandelijk oefentrainingen georganiseerd worden door de bevoegde afdelingen van de regionale federaties.

Voor de datum en de modaliteiten van opstart van de recreatieve organisaties wordt gewacht op verdere instructies van de overheid.

De Interfederale Coördinatiecel stelt een voorstel van tijdsplanning op, een mogelijke marstabel die de fasering van een eventuele heropstart van de wieleractiviteiten omschrijft.

De nationale kalender wordt herschikt met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad volgende week zal aankondigen als eerste leidraad. Op dat moment zal er ook een beslissing volgen wat betreft de verschillende nationale kampioenschappen in de zomerperiode.

Het is van het allergrootste belang dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad strikt opvolgen.

Update - 17/04/2020 (10u)

Recreatieve events Peloton juni 2020 geannuleerd

De events op de kalender van Peloton, die gepland stonden in juni, worden geannuleerd. Er zal in 2020 geen editie plaatsvinden.

 • Elfstedenronde Cyclo (6/6)
 • Landen-TP-Landen (13/6)
 • Serge Baguet Classic (27/6)

Update - 08/04/2020 (16u)

Afgelasting Ladies Cycling Trophy Oost-Vlaanderen 2020

Het bestuur van de Ladies Cycling Trophy Oost-Vlaanderen heeft beslist om het regelmatigheidscriterium 2020 niet te laten doorgaan. Veiligheid en de gezondheid van iedereen primeert.

Update - 03/04/2020 (14u)

De Interfederale Coördinatiecel van Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen schorst alle wielerwedstrijden in ons land tot nader order op tot en met 1 juni 2020. Deze maatregel is een logisch verlengstuk van een gelijkaardige beslissing die de UCI eerder nam. De beslissing geldt voor alle competities in België op de internationale, nationale en regionale kalender, voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines. Dit besluit heeft te maken met de maatregelen rond het Covid 19-virus in ons land.

De verlenging van het opschorten van alle wielerwedstrijden heeft onder meer ook gevolgen voor een aantal Belgische kampioenschappen. Zo vinden de kampioenschappen MTB Enduro (Aywaille, 9 mei), Trial (Malmedy, 16 mei) en Juniores Wegwielrennen (Middelkerke, 24 mei) niet plaats. Met de organisatoren werd contact opgenomen om een nieuwe datum voor die kampioenschappen vast te leggen.

Door het schrappen van de provinciale kampioenschappen in mei werd ook besloten om in 2020 geen provinciale en regionale titels van de zomercompetities uit te reiken. Deze maatregel geldt voor alle disciplines en in alle categorieën. Een beslissing die iedereen op gelijke voet behandelt en die tevens ruimte creëert op de kalender.

Meerdere organisatoren gaan ondertussen op zoek naar een nieuwe datum voor hun eerder afgelaste wedstrijden. Voor de nationale en internationale competities is het wachten op de beslissingen van de UCI. De kalender blijft in elk geval open tot 2 november. Het einde van de regionale kalender blijft behouden op 11 oktober voor de U15-renners, op 31 oktober voor de andere categorieën.

Tot en met 1 juni worden ook alle recreatieve organisaties geschrapt. Worden ook geannuleerd: alle activiteiten van de nationale en regionale ploegen (testen, groepstrainingen, stages, wedstrijden) in alle disciplines en alle categorieën.

De promotie activiteiten van Cycling Vlaanderen in de scholen in het kader van Kidz on Wheelz worden afgelast voor het huidige schooljaar.
Aan de renners en recreatieve fietsers wordt gevraagd om de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op te volgen en strikt na te leven.

In deze uiterst moeilijke periode wordt het interfederaal overleg verder gezet om, indien nodig, de maatregelen aan te passen aan de evolutie van de situatie, met de algemene gezondheid en het belang van de wielersport voor ogen.

Update - 30/03/2020 (12u)

REMINDER

Fietsen mag, onder volgende voorwaarden:

 • alleen;
 • of met 1 vriend (in)(social distance), telkens éénzelfde vriend;
 • of met je gezin;
 • houd steeds 1m50 afstand en fiets achter elkaar;
 • je start thuis en je eindigt thuis;
 • je blijft nergens zitten;
 • je mag NIET fietsen in Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg! De grens oversteken is verboden.

UPDATE WEDSTRIJDEN

KLIK HIER om naar het overzicht te gaan van alle afgelaste wedstrijden.

FIETSBIJSTAND

De operationele dienstverlening van onze fietsbijstand blijft volledig actief. Je kunt bij pech nog steeds bellen naar het nummer 03/253.61.82 . Meer info over onze bijstand: https://cycling.vlaanderen/recreatie/lidmaatschap/fietsbijstand

Update - 25/03/2020 (16u)

Zomerkalender wielerseizoen 2020 verlengd tot 31 oktober

Om een antwoord te bieden aan de huidige problematiek in verband met het coronavirus en de impact daarvan op de kalender van de wielerwedstrijden installeerden Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen een interfederale coördinatiecel. Deze besliste alvast dat de zomerkalender van het wielerseizoen 2020 wordt verlengd tot 31 oktober.

Het BK tijdrijden voor de jeugd (tot en met de U23 categorie) dat voorzien was op 1 mei in Borlo wordt verplaatst naar 12 juli op dezelfde locatie. Het BK ploegentijdrijden dat op die datum stond geprogrammeerd vervalt. Om de concurrentie met de BeNeLadies Tour uit de weg te gaan wordt het BK tijdrijden voor vrouwen U23 wel uit het pakket gelicht. Zij werken hun kampioenschap straks af samen met de profs en de elite-2 renners, op 18 juni in Koksijde.

Wat de wedstrijden betreft die voor de meimaand staan geprogrammeerd, wordt uiterlijk op 3 april beslist of die al dan niet kunnen plaatsvinden. Bij het nemen van die beslissing laat Belgian Cycling zich leiden door de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. De organisatoren die zelf nog niet overgingen tot een afgelasting van hun wedstrijd werden hierover geïnformeerd.

De organisatoren van wie de wedstrijd hoorde plaats te vinden vóór 30 april kregen ondertussen een mail toegestuurd, met de vraag of ze in aanmerking willen komen voor een andere datum in 2020. Ze moeten wel rekening houden met deze aandachtspunten: organisaties kunnen pas ingeschreven worden op de wedstrijdkalender vanaf 1 juli 2020 (wedstrijddatum) en rekening houdend met de bestaande wedstrijden op de kalender. De rechten van de bestaande organisatoren blijven behouden.

De timing voor het toekennen van de nieuwe data zal als volgt verlopen:

 • Organisaties in juli voor 15/4
 • Organisaties in augustus voor 30/4
 • Organisaties in september voor 31/5
 • Organisaties in oktober voor 30/6

Update - 24/03/2020 (9u)

 • Toevoeging afgelaste wedstrijden. KLIK HIER om naar het overzicht te gaan van alle afgelaste wedstrijden.
 • Pechverhelping recreatieve fietsers nog steeds mogelijk. Houd er rekening mee dat langere wachttijden mogelijk zijn.
 • Hoe ver mag je je verplaatsen met je fiets? Controleer steeds zelf bij jouw gemeente!

Update - 20/03/2020 (10u30)

Sporten in tijden van Corona - advies van gezond sporten Vlaanderen en de vereniging van sport- en keuringsartsen (SKA): https://www.sportartsen.be/node/263

Update - 19/03/2020 (10u30)

 • Uitbreiding sluitingsperiode Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx tot het einde van de Paasvakantie (tem 19/04/2020). Verdere evoluties en richtlijnen worden nauwgezet opgevolgd. Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op via 0475/97 24 59 of gent.wielerpiste@sport.vlaanderen
 • Cycling Vlaanderen roept alle fietsers op om extra voorzichtig te zijn. Dit om ongevallen en valpartijen te voorkomen. Verzorging in ziekenhuizen of bij artsen is dezer dagen niet evident. Keep it safe!

Update - 18/03/2020 (11u45)

UPDATE BELGIAN CYCLING, CYCLING VLAANDEREN, FCWB

Als gevolg van de beslissing van de UCI en de bijkomende maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad besloten Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB, de reeds eerder genomen beslissingen uit te breiden en volgende activiteiten tot 30 april te schrappen:

 • alle wielerwedstrijden in België op de internationale, nationale en regionale kalender voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines
 • alle recreatieve activiteiten
 • alle trainingen in groep en promotie-acties
 • al de geplande informatiesessies voor de juniores, betreffende antidopingbeleid, veiligheid, ethiek en gezondheid. Door de uitzonderlijke omstandigheden zullen deze ook niet meer georganiseerd worden in 2020. Wel zullen de renners/renster die dit jaar de sessies niet hebben kunnen volgen, de seminaries in 2021 moeten bijwonen.
 • alle activiteiten van de nationale ploegen (testen, groepstrainingen, stages, wedstrijden) in alle disciplines en alle categorieën.


De verschillende aanvragen voor het verplaatsen van wedstrijden in de verschillende disciplines op de wielerkalender (regionaal, nationaal, internationaal) zullen op een uniforme wijze interfederaal verwerkt worden. Pas nadat de heropstart van de competitie gekend zal zijn, kan overgegaan worden tot het eventueel toekennen van nieuwe datums.


We blijven deze toestand, in nauw overleg met de bevoegde federale overheid, opvolgen en zullen indien nodig de maatregelen aanpassen aan de evolutie van de situatie.

Update - 18/03/2020 (8u30)

 • Vanaf 12u deze middag geldt er een samenscholingsverbod. Fysieke activiteit in de buitenlucht is echter niet verboden (bv. fietsen) en wordt aangeraden. Je doet dit het best alleen, maar het mag ook met gezinsleden of één vriend(in). Niet in groep! OPGELET: respecteer de regels van social distancing. Houd steeds 1,5 meter afstand.
 • De burelen van Cycling Vlaanderen blijven open. We vragen echter om niet meer langs te komen. Je kunt ons nog steeds bereiken per mail of telefoon. Dit kan steeds naar het algemeen nummer 09/321 90 20, of per mail naar info@cycling.vlaanderen. Op zoek naar de specifieke contactgegevens van één van onze collega's? KLIK HIER

Update - 17/03/2020 (9u00)

Een overzicht van alle afgelaste wedstrijden? Die vind je in het handige overzicht op onze webpagina www.cycling.vlaanderen/corona-...

Update - 16/03/2020 (18u)

Fietstochten en wandelingen in groep voortaan verboden!

Meer info: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200316_04891390

Update - 16/03/2020 (16u30)

GEZONDHEIDSSESSIES

Bericht aan de juniores, ouders en clubleiders.

Als gevolg van de maatregelen ivm het corona-virus en om nu al duidelijkheid te verschaffen worden alle geplande gezondheidssessies tussen 30 maart en 29 april geannuleerd. Door de uitzonderlijke omstandigheden zullen zij ook niet meer georganiseerd worden in 2020 en zullen artikelen 201.18.1/201.18.2/112.46 van het sportreglement dit jaar niet van toepassing zijn.

Wel zullen de juniores die dit jaar de sessies niet hebben kunnen volgen, de seminaries in 2021 moeten bijwonen.

Update - 16/03/2020 (10u30)

Zowel Belgian Cycling als Cycling Vlaanderen geven geen toelating meer tot deelname aan een (interclub)wedstrijd in het buitenland, en dit tot en met 3 april 2020. Alle reeds ingediende aanvragen worden ingetrokken.

De eventueel reeds betaalde wedstrijdbijdrage wordt kwijtgescholden en zal gebruikt worden voor een volgende wedstrijdaanvraag in het buitenland.

Update - 13/03/2020 (17u50)

Update na de maatregelen van de nationale veiligheidsraad:
- Sportaccommodaties Sport Vlaanderen zijn gesloten vanaf 14 maart tot en met 3 april. Ook het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx sluit dus vanaf morgen de deuren.

Deze avond (13/03) is het niet mogelijk om pistefietsen te huren tijdens de vrije uren, er zal ook geen initiator aanwezig zijn.

Update - 13/03/2020 (11u45)

Om alle info correct en duidelijk weer te geven hebben we een FAQ opgebouwd waarin alle vragen en antwoorden voor alle betrokken partijen aan bod zullen komen.

KLIK HIER om naar onze FAQ-pagina omtrent het Coronavirus te gaan.

Update - 13/03/2020 (11u25)/

Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB zullen de betaalde nationale en regionale taksen terugstorten aan de getroffen organisatoren.

Update - 13/03/2020 (11u15)

Als gevolg van de huidige ontwikkelingen omtrent het Coronavirus raden we aan om de kantoren zo minimaal mogelijk te bezoeken. Je kunt ons steeds bereiken per telefoon of e-mail (09/321 90 20 - info@cycling.vlaanderen). Heb je een specifieke vraag? Neem contact op met iemand van ons team door HIER te klikken.

Update - 12/03/2020 (23u00)

Alle wedstrijden en tochten worden geannuleerd tot en met 3 april. Bijkomende info volgt op vrijdag 13/03/2020 via deze pagina en persoonlijk naar alle betrokkenen.

Update - 12/03/2020 (15u05)

Over alle nationale wedstrijden wordt er deze avond beslist. Verdere info hierover volgt.

Update - 12/03/2020 (15u00)

Alle Pelotontochten van Flanders Classics/Golazo worden geannuleerd tot en met 19 april. Meer info hierover volgt via de kanalen van Flanders Classics/Golazo.

Update - 12/03/2020 (14u45)

Cycling Vlaanderen neemt persoonlijk contact op met alle betrokken partijen. Gelieve de infomail af te wachten. Alvast bedankt voor jullie begrip.

Update - 12/03/2020 (14u30)

Sportwereld neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid en ziet af van publieksevenementen tot en met 31 maart 2020.

Gelet op de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) en gelet op de geactualiseerde inzichten en aanbevelingen van gezondheidsdeskundigen wil de sportwereld uitdrukkelijk en proactief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

De Pro League, de KBVB, Voetbal Vlaanderen, Cycling Vlaanderen de Vlaamse sportfederatie en Sport Vlaanderen beslissen nu gezamenlijk tot het afgelasten van publieksbijeenkomsten -indoor en oudoor- tot en met 31 maart.

De sportsector wil immers geen katalysator zijn voor de verdere verspreiding van het virus. Het is de grote kracht van sport dat het veel mensen samenbrengt. Maar die kracht wordt een kwetsbaarheid, wanneer een virus zich verspreidt overal waar grote groepen samenkomen.

Iedereen beseft dat de gevolgen voor de diverse sportfederaties, voor de organiserende clubs, voor de ondersteunende diensten, voor toeleveranciers, voor de supporters en voor alle andere betrokken partijen desastreus kunnen zijn. Dit was geen makkelijke beslissing maar het kan niet anders.

Sport bevindt zich in het hart van onze samenleving. Vandaag moet iedereen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en solidariteit tonen met iedereen die getroffen is door het virus en iedereen die nog zou kunnen getroffen worden in de komende weken en maanden.

Dit betreft tot nu alle regionale wedstrijden, recreatieve events, en vergaderingen. Wij bevelen aan de trainingen af te gelasten. Volg onze media nauwgezet.