Cycling Vlaanderen ondersteunt haar clubs en leden ook in 2021!

280.000 euro. Dat is het totale bedrag dat werd vrijgemaakt ter ondersteuning van leden, clubs en organisatoren ten gevolge van de coronapandemie.

Een werkgroep bestaande uit bestuursleden en personeel van Cycling Vlaanderen, maar ook renners, clubbestuurders en organisatoren, werkte een volledig plan uit waarbij gesleuteld werd aan de clubaansluiting en organisatievergunningen. We sommen even alle maatregelen op:

1. Aanpassing clubaansluiting

  • Een organiserende club betaalt normaal gezien €172,50 voor een clubaansluiting. In 2021 betaalt een organiserende club €60. Indien de organisator geen wedstrijd organiseert in 2021 wordt achteraf €112,50 in rekening gebracht.
  • Een club met renners betaalt bij de clubaansluiting in 2021 €112,50 minder. Indien de club geen wedstrijd organiseert in 2021 wordt achteraf €112,50 in rekening gebracht.
  • Lidkaarten voor niet-sportende leden (=€5) van 2020 blijven geldig in 2021 waardoor er geen nieuwe lidkaarten worden afgeleverd.

2. Organisatievergunningen regionale wedstrijden Cycling Vlaanderen wegwielrennen

 • Er worden 3 basistarieven gecreëerd waarbij je als organisator een ander gunstig tarief verkrijgt bij de organisatie van twee of meerdere wedstrijddagen. Het principe van de afwachtingswedstrijd blijft ook geldig in 2021. Als een organisator 2 of meerdere wedstrijden op één dag organiseert, betaalt hij vanaf de tweede wedstrijd €115

3. Organisatievergunningen regionale wedstrijden (Flanders BMX Series) Cycling Vlaanderen BMX

  • Als een organisator de wedstrijd organiseert op twee opeenvolgende dagen in plaats van op één dag, wordt de tweede dag met €100 goedkoper.

4. Organisatievergunningen regionale wedstrijden Cycling Vlaanderen MTB

  • In het mountainbike werd reeds een voordeelbedrag van €202 vastgelegd voor de combinatie van een Kids- en XCO-wedstrijd.

5. Logistieke ondersteuning recreatie

  • Er worden in de provinciale afdelingen pakketten voorzien met beschermende verbruiksproducten voor onze organisatoren.

6. ICT-ondersteuning

  • Cycling Vlaanderen voorziet software voor clubs zodat ze gebruik kunnen maken van een onlineprogramma dat voorinschrijven voor deelnemers mogelijk maakt met inbegrip van een online betaalsysteem. Deze maatregel komt er voor recreatieve en competitieclubs.

7. Logistieke ondersteuning competitie

  • Ook in 2021 ondersteunen we onze organisatoren met logistieke en beschermende materialen en worden coronastewards en medewerkers ingezet voor een goed en veilig verloop van de wedstrijden. Dit zolang dit wordt vereist volgens de geldende coronamaatregelen.

8. Clubondersteuning

  • Clubs ondersteunen en helpen in hun werking is en blijft belangrijk, en al zeker in moeilijkere periodes. Zo zal er een team ingeschakeld worden dat in gesprek gaat met de clubs waarbij er gepolst wordt naar moeilijkheden/struikelblokken. De clubondersteuning is actief voor zowel competitie als recreatie.

9. Budget jeugdsportfonds

 • In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen richtte Cycling Vlaanderen in 2014 een Jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend worden om Vlaamse wielerclubs met renners een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven ontplooien die hun jeugdwerking kwalitatief verbeteren. Door het verlies van onze inschrijvingsgelden zal Cycling Vlaanderen in 2021 dit bedrag uit eigen reserve halen om zo dit fonds te kunnen waarborgen.

10. Wat in 2022?

  • Vanuit Cycling Vlaanderen kijken we ook naar de toekomst. Aangezien deze zeer onvoorspelbaar is, werd een extra budget vrijgemaakt voor onvoorziene situaties, alsook ter ondersteuning van het veldrijden en baanwielrennen 2021-2022.

Vragen over deze maatregelen?

Neem contact met ons op via info@cycling.vlaanderen of 09/321.90.20