Home Magazine

Oproep - nieuwe voorzitter Cycling Vlaanderen VZW

Wie wordt de nieuwe voorzitter van Cycling Vlaanderen?

Op 26 maart 2020 kiest de algemene vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

Heb jij interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden?

 • Je bent lid van Cycling Vlaanderen.
 • Je stelt je kandidatuur samen met CV, uittreksel strafregister en kopie lidkaart of vergunning (of bevestiging betaling) tegen uiterlijk 14/02/2020 (poststempel).

Procedure

Kandidaturen (brief, CV, uittreksel strafregister, kopie lidkaart) dienen aangetekend verstuurd te worden aan de secretaris van Cycling Vlaanderen, op het adres Strandlaan 3, 9000 Gent. De envelop dient voorzien te zijn van een vermelding ‘kandidatuur voorzitter Cycling Vlaanderen’.

Tussen 14/02/2020 en 25/03/2020 kan je je kandidatuur toelichten op de vergaderingen van de provinciale afdelingen.

Je kan eveneens op de algemene vergadering van 26/03/2020 je kandidatuur toelichten.

Wat is je opdracht?

Je geeft leiding aan de Raad van Bestuur, die bijdraagt aan een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor besluiten. Je stimuleert de interactie tussen de Raad en het dagelijks bestuur en de CEO.

Je vertegenwoordigt het bestuur formeel extern.

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 leden.

Welke zijn je taken?

 • Namens de raad van bestuur adequaat leiden van de federatie (belast namens de raad van bestuur met de algehele leiding en de leiding van diverse bestuursorganen binnen de federatie) overeenkomstig de beslissingen van de raad van bestuur.
 • Leiden van bestuursvergaderingen
 • Coördineren van de verschillende geledingen (vb. afdelingen, commissies) en ze delen met de andere bestuursleden
 • Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken
 • Toezien op en bewaken van de naleving van de statuten, van de huishoudelijke reglementen en de bondsreglementen
 • In samenwerking met het bestuur oplossen van problemen binnen de federatie en naar buiten toe
 • Toezichthouder op de administratieve en sportieve activiteiten
 • Vertegenwoordiger bij provinciale- regionale en nationale instanties
 • Zorgt voor externe contacten
 • Enthousiasmeren van sponsors, renners en alle medewerkers in al de geledingen
 • Oog en oor hebben voor sportieve en duurzame ontwikkelingen in de wielersport met het oog op implementatie in de werking van de federatie
 • Vervullen van een bestuursfunctie: prioriteiten stellen en ingrijpen in projecten en in alle sportieve geledingen via overleg met het dagelijks bestuur