Home Nieuws

Stel je kandidaat als bestuurder bij Cycling Vlaanderen!

Stel je kandidaat als bestuurder bij Cycling Vlaanderen!

Op woensdag 29 maart 2023 organiseert Cycling Vlaanderen haar jaarlijkse Algemene Vergadering.

Eén van de belangrijke topics van deze vergadering is de installatie van het nieuw Bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen.

Hierbij stellen we een kandidatuur open voor onderstaande functies:

- Voorzitter Cycling Vlaanderen

- Secretaris Cycling Vlaanderen

- Financieel beheerder

- Bestuurder Topsport

- 3 externe bestuurders

- Voorzitter beleidscommissies: Competitie, Recreatie, Jeugd en Vrouwenwielrennen

Dien je kandidatuur in voor één van deze (onbezoldigde) functies t.e.m. 8 maart 2023.

Dit kan via kandidaatbestuursorgaan@cycling.vlaanderen of per post onder gesloten briefomslag, Strandlaan 3 – 9000 Gent t.a.v. de Voorzitter.

Jouw kandidatuur per mail is slechts ontvankelijk nadat je per mail, een ontvangstbevestiging voor je kandidatuur hebt ontvangen.