Home Vrouwenwielrennen Kopvrouwen

Clubs

Clubs

We nemen de ingeschreven KOPVROUW-deelneemsters mee in een traject. Iedereen die lid is bij Cycling Vlaanderen kan instromen. Wie nog geen lid is van de federatie, wordt in eerste instantie lid van de recreatieve club 'KOPVROUWEN'. Zo is iedereen verzekerd tijdens alle activiteiten.

In de maand APRIL laten we alle KOPVROUWEN doorstromen naar een van de competitieclubs die zullen opborrelen uit de deelnemende groep. Cycling Vlaanderen staat de KOPVROUWEN hier met raad en daad bij om deze competitieclubs voor vrouwen 18+ te helpen oprichten. De clubverdeling en -oprichting zal afhangen van de spreiding (woonplaatsen) van de ingestroomde vrouwen in dit traject. Op basis van geografische spreiding worden zo enkele clubjes opgericht.

Met de steun van