Personen met een visuele beperking

Renners met een beperkt of helemaal geen zicht rijden op een tandem. De persoon met de visuele beperking zit uiteraard achteraan; zij worden stokers genoemd. Vooraan zitten de piloten zonder handicap. Het samenspel en het vertrouwen tussen piloot en stoker is van essentieel belang om een goed tandemduo te vormen.