Portretrecht/recht op afbeelding

Bij deze verklaren ondergetekenden afstand te doen van alle portret- en videografische rechten die ontstaan bij het nemen van foto's van het event en ze over te dragen aan Cycling Vlaanderen. De afstand geldt voor de uitzending op Vlaamse televisiezenders en voor de publicatie in magazines en dagbladen of ander drukwerk van foto’s die worden gebruikt voor dezelfde communicatiecampagne. Ze geldt ook voor het gebruik op websites, tijdens voordrachten en presentaties.

Elke latere aanspraak met betrekking tot de genoemde rechten die op deze productie of fotografie van toepassing zijn, is bijgevolg nietig .

Ondergetekenden verklaren hierbij geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding voor deze afstand of voor het gebruik van beelden of foto’s.