Home

Concretisering Jeugdsportfonds 2022

Concretisering Jeugdsportfonds 2022

Concretisering Jeugdsportfonds 2022

Concretisering Jeugdsportfonds 2022

PIJLER 1: KWALITEITSVOLLE SPORTOMGEVING

Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor pijler 1: kwaliteitsvolle sportomgeving?  *

Voldoet jouw club aan de volgende deelaspecten?

Deelaspect 1: de club beschikt over minstens 1 initiator per 20 leden. *
Deelaspect 2: de club beschikt over één/meerdere trainer(s) A/B. *
Deelaspect 3: de club heeft een sportief coördinator. *
Deelaspect 4: de club organiseert op jaarbasis 30 begeleide trainingen voor een of meerdere groepen renners onder leiding van een gediplomeerde trainer. *
Deelaspect 5: de club organiseert "specifiek motorische trainingen" die minstens 2 verschillende specifieke thema's (stabilisatie/lopen/zwammen) omvatten (minstens 10 trainingen). *
Deelaspect 6: de club organiseert specifieke trainingen voor tijdrijden/klimmen/behendigheid/techniek (minimaal 5). *
Deelaspect 7: de club organiseert multisportdagen (min. 3) of werkt hiervoor samen met een externe partner/club. *
Deelaspect 8: de club organiseert trainingen op een volledig afgesloten parcours/bikepark. *
Deelaspect 9: de club volgt/geeft infosessies over het gebruik van technologie binnen het wielrennen: navigatie, vermogen, hartslag, routebouwers, ongevaldetectie (functies GPS), ...)…  *

PIJLER 2: PROMOTIE VAN DE WIELERSPORT

Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor pijler 2: promotie van de wielersport? *

Voldoet jouw club aan de volgende deelaspecten?

Deelaspect 1: de club organiseert één of meerdere scholenacties. *
Deelaspect 2: de club organiseert een sportkamp van minstens 3 dagen lang. *
Deelaspect 3: de club organiseert een promotionele activiteit (bv. initiatie) of startersdag of Maand van de Sportclub. *
Deelaspect 4: de club organiseert één of meerdere wedstrijden. *
Deelaspect 5: de club voorziet communicatiekanalen online (en offline).  *
Deelaspect 6: de club organiseert infomomenten die drempelverlagend werken en renners/ouders voorbereiden op competitie. *
Deelaspect 7: er zijn begeleide trainingen voor recreanten binnen de club onder leiding van een gediplomeerde trainer.  *
Deelaspect 8: de club trekt jaarlijks nieuwe leden aan. *

PIJLER 3: GEZOND EN ETHISCH SPORTEN.

Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor pijler 3: gezond en ethisch sporten? *

Voldoet jouw club aan de volgende deelaspecten?

Deelaspect 1: de club organiseert minstens één infomoment en inspraakmoment API voor de ouders/begeleiders van jeugdleden per jaar en maakt daar grensoverschrijdend gedrag ook bespreekbaar. *
Deelaspect 2: de club volgt een infosessie over API/grensoverschrijdend gedrag georganiseerd door Cycling Vlaanderen. *
Deelaspect 3: de club stelt een aanspreekpersoon integrititeit (API) aan.  *
Deelaspect 4: de club beschikt over een gedragscode die geraadpleegd kan worden op de website/sociale media van de club. *

PIJLER 4: FOCUSGROEP

Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor pijler 4: Focusgroep? *

Voldoet jouw aan de volgende deelaspecten?

Deelaspect 1: de club organiseert een startdag. Eén specifiek per jaar, om enkel meisjes kennis te laten maken met de club.  *
Deelaspect 2: de club beschikt over minstens 5 meisjesleden en/of 3 nieuwe meisjesleden in 2022 (met leeftijden tussen 5 en 18 jaar).  *
Deelaspect 3: de club organiseert minstens 5 afzonderlijke trainingen per jaar van minimaal 1 uur, ongeacht de leeftijdscategorie van de rensters.  *
Deelaspect 4: de club heeft een gestructureerde samenwerking met andere instanties (bv. OCMW) of federaties (bv. Parantee-Psylos) om jongeren uit de doelgroep te integreren of om initiatieven betreffende het ethisch verantwoord sporten te realiseren. *
Deelaspect 5: de club neemt minstens één specifiek initiatief per jaar om kinderen uit maatschappelijk of sportief achtergestelde groepen te integreren of één specifiek initiatief per jaar in het kader van het ethisch verantwoord sporten.  *

PIJLER 5: INNOVATIEF SPORTEN (PROJECT)

Voldoet jouw club aan de voorwaarden van pijler 5: innovatief sporten? *
17%