Home Nieuws

Nieuwe aangifteformulieren ongeval

Nieuwe aangifteformulieren ongeval

OPGELET: de aangifteformulieren werden aangepast! Enkel deze nieuwe kunnen en mogen

Het indienen van een schadedossier kan voortaan via:

  • Algemeen nummer: 03 218 32 10
  • Via e-mail: federations@ag.be
  • Met de post: AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel