Home Nieuws

Stel je kandidaat voor het Jeugdsportfonds 2023

Stel je kandidaat voor het Jeugdsportfonds 2023

Clubs (competitie/recreatie) kunnen zich tot en met 01 maart 2023 inschrijven voor het Jeugdsportfonds 2023. Het Jeugdsportfonds is een project van Sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen. De middelen ervan worden vooral aangewend om Vlaamse wielerclubs met renners een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven lanceren om hun jeugdwerking kwalitatief te verbeteren.

Hoe inschrijven?

  • Vul onderstaand formulier in (deadline 01 maart 2023).
  • Bezorg uiterlijk 01 maart 2023 ook een (eerste versie van de) jaarplanning van jullie club aan Cycling Vlaanderen. Het jaarplan mag je per mail bezorgen aan volgende 2 Jeugdsportfonds-contactpersonen:
    * Anne-Laure Gheerardyn (anne-laure.gheerardyn@cycling.vlaanderen)
    * Niko De Muyter (niko.de.muyter@cycling.vlaanderen)

Vul onderstaand formulier in

Kandidatuurstelling Jeugdsportfonds 2023

PIJLER 1: KWALITEITSVOLLE SPORTOMGEVING

Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor pijler 1: kwaliteitsvolle sportomgeving?  *

Voldoet jouw club aan de volgende deelaspecten?

Deelaspect 1: de club beschikt over minstens 1 initiator per 20 leden. *
Deelaspect 2: de club beschikt over één/meerdere trainer(s) A/B/C. *
Deelaspect 3: de club heeft een sportief coördinator. *
Deelaspect 4: de club organiseert op jaarbasis 30 begeleide trainingen voor hun renners onder leiding van een gediplomeerde trainer. *
Deelaspect 5: de club organiseert "specifiek motorische trainingen" die minstens 2 van onderstaande verschillende specifieke thema's omvatten (minstens 10 trainingen). *
Deelaspect 6: de club organiseert specifieke trainingen voor tijdrijden/klimmen/behendigheid/techniek (minimaal 5). *
Deelaspect 7: de club organiseert multisportdagen (min. 3) of werkt hiervoor samen met een externe partner/club. *

PIJLER 2: PROMOTIE VAN DE WIELERSPORT

Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor pijler 2: promotie van de wielersport? *

Voldoet jouw club aan de volgende deelaspecten?

Deelaspect 1: de club organiseert één of meerdere scholenacties. *
Deelaspect 2: de club organiseert een sportkamp van minstens 3 dagen lang. *
Deelaspect 3: de club organiseert een promotionele activiteit (bv. initiatie) of startersdag of maand van de sportclub. *
Deelaspect 4: de club organiseert één of meerdere wedstrijden. *
Deelaspect 5: de club voorziet communicatiekanalen online (en offline).  *
Deelaspect 6: de club organiseert infomomenten die drempelverlagend werken en renners/ouders voorbereiden op competitie. *
Deelaspect 7: ledenparticipatie *

PIJLER 3: GEZOND EN ETHISCH SPORTEN.

Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor pijler 3: gezond en ethisch sporten? *

Voldoet jouw club aan de volgende deelaspecten?

Deelaspect 1: de club organiseert minstens één infomoment en inspraakmoment API voor de ouders/begeleiders van jeugdleden per jaar en maakt daar grensoverschrijdend gedrag ook bespreekbaar. *
Deelaspect 2: de club stelt een API aan. Deze API neemt contact op met de federatie-API om een API-werking te implementeren in de club. *

PIJLER 4: FOCUSGROEP

Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor pijler 4: focusgroep? *

Voldoet jouw aan de volgende deelaspecten?

Deelaspect 1: de club organiseert een startdag. Eén specifiek per jaar, om enkel meisjes kennis te laten maken met de club.  *
Deelaspect 2: meisjesparticipatie. *
Deelaspect 3: de club organiseert minstens 5 afzonderlijke trainingen per jaar van minimaal 1 uur, ongeacht de leeftijdscategorie van de rensters.  *
Deelaspect 4: de club heeft een gestructureerde samenwerking met andere instanties (bv. OCMW) of federaties (bv. Parantee-Psylos) om jongeren uit de doelgroep te integreren of om initiatieven betreffende het ethisch verantwoord sporten te realiseren. *
Deelaspect 5: de club neemt minstens één specifiek initiatief per jaar om kinderen uit maatschappelijk of sportief achtergestelde groepen te integreren of één specifiek initiatief per jaar in het kader van het ethisch verantwoord sporten.  *
20%

Clubs die bovenstaande 2 deelnamevoorwaarden (invullen formulier + bezorgen eerste versie jaarplanning) uiterlijk 01 maart in orde gebracht hebben, krijgen vóór 15 maart een feedbackmail met extra inhoudelijke verduidelijking en uitleg over de volgende stappen in het werkjaar van het Jeugdsportfonds 2023.


Vragen?

Stuur een mailtje niko.de.muyter@cycling.vlaanderen of bel het nummer +32477388082.