Home Nieuws

Uittreksel Strafregister voor sportorganisaties

Uittreksel Strafregister voor sportorganisaties

Wie in Vlaanderen met kinderen of jongeren onder 18 jaar werkt, moet vanaf 1 februari 2023 een uittreksel uit het strafregister - model 596.2 (model 2) voorleggen aan de wielerclub waarmee ze een mondelinge en/of geschreven periodieke overeenkomst afsluiten.

Heb je een API binnen de club? Dan geldt hier dezelfde reglementering.

Waarom het uittreksel strafregister?

Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Met het opvragen van het uittreksel geef je als organisatie een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Deze maatregel alleen is zeker niet zaligmakend, maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportorganisaties.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties.

Concreet advies voor sportclubs

Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? De Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) ontwikkelden een handig stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van clubs.

Voor welke vergunningen wordt bij Cycling Vlaanderen het uittreksel uit het strafregister al opgevraagd?

Voor de volgende functievergunningen vraagt en controleert Cycling Vlaanderen het Uittreksel uit het strafregister - model 596.2 (model 2). Dit attest mag niet ouder zijn dan 1 maand op datum van de vergunningsaanvraag. Heb je in je club een of meerdere van onderstaande vergunningen voor 2023? Dan heeft Cycling Vlaanderen het Uittreksel uit het strafregister voor de vergunningshouders al gecheckt.

CategorieBedrag vergunning
Begeleider16
Begeleider indoor16
Clubbegeleider74
Trainer A74
Trainer B74
Trainer-Initiator74
Trainer-Lic/Mast LO74
Trainer-Reg/Bach LO74
Wegkapitein74
Clubmecanicien114
Clubploegleider114
Clubverzorger114

Vragen i.v.m. jouw club?

Contacteer de API's a.i. van Cycling Vlaanderen

  • Inge Labeeu - inge.labeeu@cycling.vlaanderen
  • Kristof De Baets - kristof.de.baets@cycling.vlaanderen