Home

Aanvraag buitenlandse of platinumverzekering

Aanvraag buitenlandse en/of platinumverzekering

Aanvraag buitenlandse en/of platinumverzekering

OPGELET: wil je als competitierenner of recreatieve fietser een bijkomende verzekering die o.a. mogelijke repatriëringskosten dekt? Vraag dit nu aan!


Ik wil de verzekering aanvragen...
- Vul dit formulier in
- Competitie: betaal 12 euro op het algemeen rekeningnummer van Cycling Vlaanderen (BE77 3930-0404-0242)
- Recreatief: betaal per reis 15 euro of een jaartarief van 35 euro op het algemeen rekeningnummer van Cycling Vlaanderen (BE77 3930-0404-0242)
- Gebruik bij betaling steeds de mededeling 'VERZEKERING BLD + NAAM'

formulier

Naam
Welke verzekering wil je nemen?