Home Competitie Functies

Ploegleider

Ploegleider


Korte inhoud

De opleiding bestaat uit 3 luiken: 1) een theoretische opleiding 2) een schriftelijke test 3) een stageperiode.

De kandidaat-ploegleider/sportdirecteur zal gedurende vijf wedstrijden m.u.v. tijdritten (eerst 2 wedstrijden kijkstage als passagier, gevolgd door 3 wedstrijden aan het stuur), met een voorlopige vergunning, onder begeleiding van een ervaren ploegleider/sportdirecteur met vergunning stage lopen. Deze ervaren ploegleider/sportdirecteur moet ten minste 2 jaar over een vergunning van ploegleider/sportdirecteur beschikken. Na elke wedstrijd zal de kandidaat-ploegleider beoordeeld worden door zijn stagebegeleider evenals de juryvoorzitter. De duur van de stage kan maximaal 2 wielerseizoenen bedragen. De kandidaat-ploegleider zal na een goed beoordeelde stage een definitieve vergunning verkrijgen.

Onderstaande feiten begaan door de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur hebben als gevolg dat de desbetreffende stagedag wordt geschrapt en dat er een bijkomende stagedag dient te worden afgelegd:

  • Het bekomen van een boete door de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur (m.u.v. boetes die op naam van de ploegleider komen te staan ten gevolge een inbreuk van een renner – bv. weggooien van een drinkbus waarbij renner niet herkenbaar was, maar wel de ploeg);
  • Een andere persoon dan de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur die het voertuig bestuurt buiten de kijkstage;
  • Het niet aanwezig zijn op de ploegleidersvergadering. Wanneer er door de stagebegeleider of de commissarissen een gevaarlijk rijgedrag of grove fout van de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur wordt vastgesteld tijdens de wedstrijd, zal de voorlopige vergunning en het stagedocument worden ingetrokken en kan betrokkene slechts na 3 jaar een nieuwe aanvraag indienen om de cursus ploegleider/sportdirecteur te volgen.

Bij vaststelling van vervalsing/fraude van het stagedocument wordt dit overgegeven aan de disciplinaire commissie.

Alle regelgeving voor 2023 vind je hier.

Voorwaarden

  • Geldig rijbewijs
  • Vergunning verkregen
  • Uittreksel uit het strafregister 596.2 (model 2)
  • Medisch attest t.e.m. 65 jaar: rijgeschiktheidsattest van groep 2 OF Fit to Pilot Schifting attest
  • Medisch attest boven 65 jaar: rijgeschiktheidsattest van groep 2 EN Fit to Pilot Cycling attest

Contact

Ploegleider worden? Mail naar vrijwilliger@cycling.vlaanderen of bel ons op +32 (0)9 321 90 20 voor meer info! Inschrijven voor de eerstvolgende opleiding doe je hier.

Of bekijk hier de lijst met clubs waar je ploegleider kan worden!