Home Competitie Functies

Ploegleider

Ploegleider


Korte inhoud

De opleiding bestaat uit 3 luiken: 1) een theoretische opleiding 2) een schriftelijke test 3) een stageperiode.

De kandidaat-ploegleider/sportdirecteur zal gedurende vijf wedstrijden m.u.v. tijdritten (eerst 2 wedstrijden kijkstage als passagier, gevolgd door 3 wedstrijden aan het stuur), met een voorlopige vergunning, onder begeleiding van een ervaren ploegleider/sportdirecteur met vergunning stage lopen. Deze ervaren ploegleider/sportdirecteur moet ten minste 2 jaar over een vergunning van ploegleider/sportdirecteur beschikken. Na elke wedstrijd zal de kandidaat-ploegleider beoordeeld worden door zijn stagebegeleider evenals de juryvoorzitter. De duur van de stage kan maximaal 2 wielerseizoenen bedragen. De kandidaat-ploegleider zal na een goed beoordeelde stage een definitieve vergunning verkrijgen.

Onderstaande feiten begaan door de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur hebben als gevolg dat de desbetreffende stagedag wordt geschrapt en dat er een bijkomende stagedag dient te worden afgelegd:

  • Het bekomen van een boete door de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur (m.u.v. boetes die op naam van de ploegleider komen te staan ten gevolge een inbreuk van een renner – bv. weggooien van een drinkbus waarbij renner niet herkenbaar was, maar wel de ploeg);
  • Een andere persoon dan de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur die het voertuig bestuurt buiten de kijkstage;
  • Het niet aanwezig zijn op de ploegleidersvergadering. Wanneer er door de stagebegeleider of de commissarissen een gevaarlijk rijgedrag of grove fout van de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur wordt vastgesteld tijdens de wedstrijd, zal de voorlopige vergunning en het stagedocument worden ingetrokken en kan betrokkene slechts na 3 jaar een nieuwe aanvraag indienen om de cursus ploegleider/sportdirecteur te volgen.

Bij vaststelling van vervalsing/fraude van het stagedocument wordt dit overgegeven aan de disciplinaire commissie.

Alle regelgeving vind je hier.

Theoretische opleiding ploegleider

De eerstvolgende opleiding ploegleider gaat door op dinsdag 27 februari 2024 om 19u. Inschrijven doe je hier!

Voorwaarden

  • Geldig rijbewijs
  • Vergunning verkregen
  • Uittreksel uit het strafregister 596.2 (model 2)
  • Medisch attest t.e.m. 65 jaar: rijgeschiktheidsattest van groep 2 OF Fit to Pilot Schifting attest
  • Medisch attest boven 65 jaar: rijgeschiktheidsattest van groep 2 EN Fit to Pilot Cycling attest

Contact

Ploegleider worden? Mail naar vrijwilliger@cycling.vlaanderen of bel ons op +32 (0)9 321 90 20 voor meer info!

Of bekijk hier de lijst met clubs waar je ploegleider kan worden!