Home Jeugd De Juiste Cadans

Wat is het Cycling Vlaanderen-traject?

Wat is het Cycling Vlaanderen-traject?

Het Cycling Vlaanderen-traject (groeilijnen - De Juiste Cadans) is de visie van Cycling Vlaanderen op het groeiproces als renner/renster en als mens. Deze ‘groeilijnen’ zijn een leidraad voor clubs, trainers en ouders/voogden en hebben als doel om het kind op een gezonde manier te laten doorstromen binnen het wielrennen.

Met de missie ‘Cycling Vlaanderen stimuleert de ontwikkeling van de verschillende takken van de wielersport in Vlaanderen, van initiatie over recreatie tot competitie en topsport’ omschrijft de federatie de richting waarin ze wenst te fietsen. De kernwoorden ‘stimuleren’ , ‘ontwikkelen’ en ‘verschillende takken van de wielersport’, geven een belangrijke aanzet voor wat belangrijk is voor de organisatie, en waarin dus het meeste tijd, energie en financiële middelen worden geïnvesteerd.

Uiteraard wenst de federatie dat elk kind plezier beleeft in de sport, onafhankelijk van welke leeftijd of welk niveau hij/zij haalt. Naast dit plezier is het onze taak om samen met de clubs en begeleiders een waardevolle begeleiding aan te bieden zodat elkeen op zijn tempo kan ontwikkelen en groeien in de sport, of zelfs algemeen als mens. Wat ‘goed’ is wordt traditioneel nogal vaak opgemaakt op basis van wedstrijdresultaten. Dit is echter een enge momentopname, afhankelijk van vele factoren (tegenstand, materiaal, maturiteit, individueel potentieel, trainingsstatus, …).

Om deze referentie zo objectief mogelijk in kaart te brengen, en tegelijkertijd ook een referentiekader te geven voor clubs en trainers, werden ontwikkelingslijnen/groeilijnen ontwikkeld voor de wielersport. Ze volgen de stadia binnen het model ‘Long term athlete development’ (zie verderop) met daaraan gekoppeld adviezen en richtlijnen wat belangrijk is in welke leeftijds-ontwikkelingsfase.

Meer info over het LTAD-model vind je in dit informatieve filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=ujBOOAHEmrE

De groeilijnen werden geschreven met de finaliteit richting topsport, wat ervoor zorgt dat dit referentiekader een hoge standaard heeft: het start op jonge leeftijd met adviezen die voor het volledige ‘peloton’ gelden. Verderop doorheen de ontwikkelingsstadia blijven de adviezen uiteraard beschikbaar voor het ganse peloton, maar gaandeweg zullen bepaalde items (trainingsvolumes, technische vaardigheden, omkadering, …) minder evident tot zelfs onhaalbaar worden voor een steeds groter wordende groep. Dit weerhoudt de jongeren echter niet om toch nog het plezier aan de sport te beleven en ‘levenslang’ te sporten op het niveau dat hij/zij verkiest en aankan. De groeilijnen willen op een realistische en wetenschappelijk onderbouwde manier het referentiekader bieden aan de clubs en begeleiders/trainers om elk individu tot het hoogst haalbaar individuele niveau te laten groeien.


Wil je meer te weten komen over de talentvisie van Cycling Vlaanderen?