Home Jeugd Talentontwikkeling

Ontwikkelingen + toekomst

Ontwikkelingen + toekomst

De bevindingen die uit de talentdagen voortkomen versterken onze visie van het breed ontwikkelen op jonge leeftijd met pas op latere leeftijd een focus op de wedstrijdresultaten (LTAD model)

De resultaten van de testdagen worden aangeleverd aan de renners waardoor zij hun sterke punten en hun werkpunten gevisualiseerd krijgen. Dit rapport stelt de coach/trainer/clubverantwoordelijke in staat om gericht aan de slag te gaan mijn zijn of haar renners (talentontwikkeling). Meerder malen de testen afleggen zorgt ervoor dat ze hun evolutie over tijd kunnen zien.

Bevindingen op vlak van talentoriëntatie

Algemeen kunnen we na de groeispurt vrij snel explosieve en snelle atleten/renners halen uit de testresultaten. Deze renners kunnen opgenomen worden in één van onze projecten (vb. gerichte trainingssessies, topsportschool,…).

Het is binnen de meeste takken van de wielersport nog niet mogelijk om op heel jonge leeftijd (voor de puberteit) renners te gaan toewijzen aan een bepaalde discipline op basis van de talentdagtesten. De BMX wielersport is daarin het buitenbeentje. Deze vaststelling versterkt onze visie dat jonge wielrenners / sporters zich breed moeten ontwikkelen op jonge leeftijd (<14-18j).

Wie het best in welke discipline thuishoort wordt pas duidelijk op oudere leeftijd (vanaf de U19 categorie). Vanaf dan kan je duidelijke verschillen zien tussen de verschillende wielerdisciplines op basis van verschillende talentdagtestjes:

  • Wegwielrenners onderscheiden zich niet van andere wieleratleten. De oorzaak hiervan is wellicht dat dat deze discipline vaak gecombineerd wordt met de andere disciplines. Daarnaast zou wegwielrennen nog eens opgesplitst kunnen worden in verschillende sub-disciplines (tijdrijder, klimmer, sprinter,…) wat het breed profiel verklaart.
  • Baanwielrenners (pistiers) bezitten een explosief profiel en zijn motorisch sterk. Dit kunnen we linken aan de aard van de discipline. Prestaties op de sprinttest en motorische testen lijken een belangrijk evaluatiemiddel te zijn.
  • Veldrijders worden vooral gekenmerkt door hun lichaamsbouw die doorgaans kleiner en lichter is. Deze lichaamsbouw kan een voordeel bieden tijdens de technische parcours. Hier moet er zeker op jonge leeftijd (12-18j) met extra aandacht naar de maturiteit van de renner gekeken worden; opletten met oordelen in deze periode dus! Net zoals mountainbikers presteren zij ook beter op behendigheidsparcours.

Een talenttestbatterij biedt met andere woorden waardevolle informatie i.v.m. talent oriëntatie. Hoewel er hier enkele testen uitgelicht worden, is de volledige testbatterij wel nodig om een juist advies te kunnen geven. Indien alle testresultaten van een U19 renner worden afgenomen, kunnen we hem (zonder voorkennis) in 80.7% van de gevallen in de juiste categorie toewijzen.

Bevindingen op vlak van identificatie

Wedstrijdresultaten zijn een veelgebruikt hulpmiddel om de prestatie en de toekomst van een wielrenner te gaan evalueren / bepalen. Maar is dit ook wel op elke leeftijd relevante informatie?

Onderzoek bracht de carrières van renners in kaart op basis van wedstrijdresultaten in de U15, U17 en U19 categorie. Er werd gekeken hoe goed je tijdens de jeugdjaren moet presteren om uiteindelijk professioneel wielrenner te worden.

Het werd duidelijk dat louter enkel baseren op wedstrijdresultaten bij de jeugd geen goede parameter is om toekomstig succes te voorspellen. In de U15 categorie is er géén verband terug te vinden tussen goede resultaten en het worden van een profwielrenner. Naarmate je ouder wordt, wordt dit aspect belangrijker. Vanaf de U17 en vooral vanaf de U19 categorie heb je bij goede wedstrijdresultaten een verhoogde kans om ooit profwielrenner te worden t.o.v. wie in die categorie geen goede resultaten rijdt. Daarbovenop hebben toekomstige profs het makkelijker om de categorieovergangen (U17>U19 en U19>U23) te verteren t.o.v. renners die het niet tot prof zullen maken. Let wel op (!), wie later op het jaar geboren is kan hier steeds een uitzondering op vormen.

Moraal van het verhaal, we kunnen ons pas op latere leeftijd baseren op wedstrijdresultaten, maar best blijven we voorzichtig en het lijkt zeer zinvol om de bevindingen aan te vullen met gegevens van een objectieve testbatterij.

Wat brengt de toekomst?

Momenteel zijn er jongeren/renners die jaarlijks naar de talentdag komen. Dit is voor ons een heel grote kans om over een lange periode terug te kijken naar de ontwikkeling van deze wielrenners en allerhande zaken uit te leren. Zo’n zaken vragen tijd maar leveren een schat aan informatie op om de wielersport verder positief te ontwikkelen.

Via de testdagen en het lopend onderzoek hopen we in de (nabije) toekomst nog een antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Kunnen we renners na de groeispurt nog beter oriënteren naar de voor hen meest geschikte wielerdiscipline?
  • Kunnen we naast het fysieke talent ook de andere domeinen gaan testen/evalueren en linken aan de ontwikkeling/toekomstig succes? (tactisch, mentaal,…)
  • Kunnen we met een relatief eenvoudige mobiele testbatterij kinderen warm maken dat ze de kwaliteiten bezitten om de wielersport te beoefenen en zo het aantal fietsende/sportende kinderen verhogen? (talentdetectie).

We zijn alvast dankbaar aan alle renners én ouders die ons reeds vele jaren verder helpen om ons de kans te geven om het talentverhaal binnen de wielersport verder te ontwikkelen!