Home Jeugd Talentontwikkeling

Talentdagen

Talentdagen

Hoe gebeurt de selectie?

Vanaf 2020 worden de Talentdagen van Cycling Vlaanderen uitsluitend georganiseerd voor renners die behoren tot een selectie of volgens het oog van de coach potentieel bezitten om uit te blinken binnen hun discipline. Het is ons doel om te onderzoeken of talentidentificatie binnen de verschillende disciplines mogelijk is, door hun prestaties op aspecifieke testen te vergelijken met de renners die voorgaande jaren deelnamen aan de talentdagen. Graag rekenen wij op jullie samenwerking en expertise!

Uiterlijk 30 januari werd dit jaar de lijst aan de federatie doorgegeven door provinciale / regionale / nationale coaches.

Doelgroep: renners met potentieel om uit te blinken binnen hun discipline

Aantal: 5 renners per provincie per leeftijdsjaar.

Rangschikking: renners geordend van het ‘meeste potentieel =1’ tot renners met ‘potentieel = 5’.

Administratieve gegevens: voornaam*, naam*, emailadres*, geboortedatum*. Indien mogelijk ook BK resultaat (niet verplicht).

Motivatie: gelieve in de mate van het mogelijk toe te lichten hoe u aan uw selectie bent gekomen: bv. obv wedstrijdresultaten, gut feeling,…

Gegevens bezorgen: via bijgevoegd document

Naast de U15-jongens veldrijders, zullen ook U15 meisjes, U17 en U19 renners uit alle andere wielerdisciplines worden uitgenodigd.

Verloop van de testdag (testbatterij)

Tijdens de testdag wordt een testbatterij gebruikt die zo is opgesteld dat alle fysieke basiseigenschappen getest worden (kracht, lenigheid, uithouding, snelheid en coördinatie). Daarnaast wordt ook nog een psychologische vragenlijst afgenomen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van het kunnen van de renner.

 • Antropometrie
  • Lichaamslengte
  • Zithoogte
  • Gewicht
  • Vetpercentage
  • Zaken die gebruikt worden om de maturiteit van een renner in te schatten (zie verder onder maturiteit)
  • Achterwaarts balanceren
  • Springen over een balkje
  • Verplaatsen van balkje
  • Shuttle bike test
  • Maximale trapfrequentietest (ook snelheid)
  • Sit and reach (zittend reiken)
  • Voorwaartse plank
  • Staande hoogte- en vertesprong
  • Knee push up en sit up
  • 30m sprint
  • Maximale trapfrequentietest (ook coördinatie)
  • Endurance shuttle run
  • 30” all out inspanningstest op de fietsergometer (mix van kracht, uithouding, snelheid, coördinatie)
 • Coördinatie
 • Lenigheid
 • Kracht
 • Snelheid
 • Uithouding
 • Sportspecifiek
 • Psychologische vragenlijst
  • Omgaan met teleurstelling
  • Visualisatie
  • Zelfcontrole
  • Perfectionisme
  • Sociale ondersteuning
  • Actief omgaan met bv. problemen
 • Klinische factoren