Home Jeugd Talentontwikkeling

Talentdagen

Talentdagen

 1. Achtergrond/historiek (dia 2, 3 en 4)
  1. Gestart in 2014 met het testen van renners die geselecteerd werden door VTS gediplomeerden in de clubwerking.
 2. Samenwerking met UGent
  1. Testleiders
 3. Testmateriaal
 4. Analyse data
 5. Samenwerking met Spartanova
  1. Testleiders
 6. Collecteren, visualiseren en ter beschikking stellen van de resultaten
 7. Gestart met testen van jongeren 8-16 jaar > verschoven naar 12-18j omdat wielrennen een laat specialisatiesport is en testen op zeer jonge leeftijd vaak irrelevant is ( zie ‘bevindingen’).

“Beste ouder

Beste renner/renster

Voor 2020 werd beslist om de uitnodiging van de talentdagen te laten verlopen op basis van nationale en provinciale coaches van de federatie voor de verschillende disciplines en leeftijdscategorieën.

Namens Cycling Vlaanderen en UGent willen wij u bedanken voor uw deelname en inzet tijdens voorgaande testmomenten. Wij hopen dat u, in overleg met uw trainer of club, stappen heeft kunnen maken in de verdere ontwikkeling als renner.

Op basis van onze onderzoeksresultaten kunnen wij alvast aanraden om:

• Op jonge leeftijd ervaring op te doen in verschillende wielerdisciplines om jullie bagage te vergroten voor jullie verdere sportieve carrière.

• In te zetten op het ontwikkelen van motorische coördinatie naast het fysieke aspect.

• Rekening te houden met jouw biologische ontwikkeling. Laat mature kinderen, zullen meer tijd nodig hebben om zich fysiek te ontwikkelen.

• Jullie niet blind te staren op enkel wedstrijdresultaten. Wedstrijdresultaten, met nadruk op meerdere wedstrijden, kunnen pas op latere leeftijd toekomstig succes in beperkte mate voorspellen.

Momenteel worden verdere stappen gezet op vlak van talentidentificatie.

Hoe gebeurt de selectie vanaf dit jaar?

Vanaf 2020 worden de Talentdagen van Cycling Vlaanderen uitsluitend georganiseerd voor renners die behoren tot een selectie of volgens het oog van de coach potentieel bezitten om uit te blinken binnen hun discipline. Het is ons doel om te onderzoeken of talentidentificatiebinnen de verschillende disciplines mogelijk is, door hun prestaties op aspecifieke testen te vergelijken met de renners die voorgaande jaren deelnamen aan de talentdagen. Graag rekenen wij op jullie samenwerking en expertise!

Uiterlijk 30 januari werd dit jaar de lijst aan de federatie doorgegeven door provinciale / regionale / nationale coaches.

Doelgroep: renners met potentieel om uit te blinken binnen hun discipline

Aantal: 5 renners per provincie per leeftijdsjaar.

Rangschikking: renners geordend van het ‘meeste potentieel =1’ tot renners met ‘potentieel = 5’.

Administratieve gegevens: voornaam*, naam*, emailadres*, geboortedatum*. Indien mogelijk ook BK resultaat (niet verplicht).

Motivatie: gelieve in de mate van het mogelijk toe te lichten hoe u aan uw selectie bent gekomen: bv. obv wedstrijdresultaten, gut feeling,…

Gegevens bezorgen: via bijgevoegd document

Naast de U15-jongens veldrijders, zullen ook U15 meisjes, U17 en U19 renners uit alle andere wielerdisciplines worden uitgenodigd.

Data van de opkomende talentdagen

 • Woensdag 20 mei 2020 (onder voorbehoud van evolutie corona)
 • Woensdag 7 oktober 2020
 • Woensdag 14 oktober 2020

Verloop van de testdag (testbatterij)

Tijdens de testdag wordt een testbatterij gebruikt die zo is opgesteld dat alle fysieke basiseigenschappen getest worden (kracht, lenigheid, uithouding, snelheid en coördinatie). Daarnaast wordt ook nog een psychologische vragenlijst afgenomen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van het kunnen van de renner.

Antropometrie

 • Lichaamslengte
 • Zithoogte
 • Gewicht
 • Vetpercentage
 • Zaken die gebruikt worden om de maturiteit van een renner in te schatten (zie verder onder maturiteit)
 • Achterwaarts balanceren
 • Springen over een balkje
 • Verplaatsen van balkje
 • Shuttle bike test
 • Maximale trapfrequentietest (ook snelheid)
 • Sit and reach (zittend reiken)
 • Voorwaartse plank
 • Staande hoogte- en vertesprong
 • Knee push up en sit up
 • 30m sprint
 • Maximale trapfrequentietest (ook coördinatie)
 • Endurance shuttle run
 • 30” all out inspanningstest op de fietsergometer (mix van kracht, uithouding, snelheid, coördinatie)

Coördinatie

Lenigheid

Kracht

Snelheid

Uithouding

Sportspecifiek

Psychologische vragenlijst

 • Omgaan met teleurstelling
 • Visualisatie
 • Zelfcontrole
 • Perfectionisme
 • Sociale ondersteuning
 • Actief omgaan met bv. problemen

Klinische factoren