Home Jeugd Talentontwikkeling

Wat is talent?

Wat is talent?

Ieder kind komt op de wereld met een bepaalde aanleg om al dan niet in iets uit te blinken. Of deze aanleg ook ontwikkelt tot wat wij uiteindelijk in de volksmond als talent ervaren (vb. Tom Boonen die zijn zoveelste klassieker wint) is er een hele weg af te leggen:

  • Kansen en omgeving: krijgt het kind de kans om zijn aanleg te ontwikkelen, komt het in een goede wielerclub terecht, leeft hij in een omgeving die sportminded is, groeit het kind op in een omgeving met (on)voldoende welzijn, is de omkadering van het kind positief ondersteunend,…
  • Persoonlijke karakteristieken: doet het kind graag waar hij goed in is, is hij/zij vanuit zichzelf gemotiveerd om de nodige training aan de dag te leggen, is het kind voor/achter op zijn leeftijd waardoor hij/zij vaak steeds nog meer/minder kansen krijgt,…

Pas als vele/alle puzzelstukken in elkaar vallen, zal een beperkte groep jongeren uitgroeien tot een topper in een bepaald domein.

Deze piramide illustreert hoe het proces verloopt van talentdetectie tot talentselectie.

  • Talentdetectie = op zoek gaan naar talentvolle wielrenners binnen een populatie die nog niet doelbewust de wielersport beoefent
  • Talentidentificatie = op zoek gaan naar talentvolle wielrenners binnen een populatie die reeds actief is in de wielersport >> dit is eigenlijk hetgeen we voorlopig doen met de talentdagen
  • Talentoriëntatie = Atleten die actief zijn binnen een bepaalde discipline (vb. wielrennen) oriënteren naar een andere discipline die meer op zijn/haar lijf geschreven is (vb. transfer wegwielrennen > pistewielrennen)
  • Talentontwikkeling = een zo optimaal mogelijke leeromgeving aanbieden aan de getalenteerden om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen
  • Talentselectie = finaal een team of individu gaan selecteren omdat hij zich onderscheidt van een groot deel van de populatie binnen een bepaalde sporttak op een bepaalde leeftijd.

Rechts van deze piramide worden de projecten die zich op elk niveau afspelen binnen de federatie weergegeven.

Wat is het belang van maturiteit?

Maturiteit is een rode draad doorheen elk talentprogramma en bepaalt in welke mate een kind voor of achter is op zijn kalenderleeftijd (= de leeftijd die hij op papier heeft).

Het is echter zo dat de kalenderleeftijd niet altijd gelijk loopt met de biologische leeftijd. De biologische leeftijd is de leeftijd die het kind heeft rekening houdende met zijn ontwikkeling. Zo kan iemand 13 jaar zijn maar biologisch gezien nog maar 12 jaar en dus ‘laat matuur zijn’. Omgekeerd kan iemand die 15 jaar is reeds de biologische leeftijd van 16 jaar hebben en dus ‘vroeg matuur zijn’.

We spreken van iemand die laat matuur is als zijn biologische leeftijd 1 of meer jaar lager ligt dan zijn kalenderleeftijd; dan ligt deze jongere dus “achter” op zijn leeftijdsgenoten.

We spreken van iemand die vroeg matuur is als zijn biologische leeftijd 1 of meer jaar vroeger ligt dan zijn kalenderleeftijd; dan ligt deze jongere dus “voor” op zijn leeftijdsgenoten.

In de praktijk kan iemand dus aspirant 14 jaar zijn maar kan de biologische leeftijd maar liefst 2 jaar verschillen als je toevallig te maken hebt met iemand die vroeg en laat matuur is (foto dia 19). Het spreekt voor zich dat resultaten dus steeds kritisch moeten bekeken worden ten oprichtte van de maturiteit!

Bij zowel meisjes als jongens kan dit rond de periode van 10-18 jaar voor verschillen zorgen naar kracht, snelheid, lenigheid en uithouding. Coördinatie wordt hier nauwelijks door beïnvloed en daarom is het ook belangrijk om dit steeds mee te nemen in een talentprogramma.