Home Kenniscentrum Formulieren

Medisch attest signaalgever

Medisch attest signaalgever

Signaalgevers die de leeftijd van 78 jaar hebben bereikt (op het einde van het kalenderjaar) dienen jaarlijks een medisch attest af te leveren om zijn taak als signaalgever te kunnen uitoefenen en om van de verzekeringsdekking te kunnen blijven genieten.

Laat dit document invullen door je dokter.

Het volstaat om dit document bij te houden als je opgeroepen wordt als signaalgever.