Home Kenniscentrum Trainersopleidingen

Instructeur (BMX/Piste/Weg/MTB)

Instructeur

In deze opleiding staat het aanleren, analyseren en remediëren van gevorderde technieken centraal. Je bent als techniektrainer actief in een club op nationaal niveau. Onder supervisie van een trainer A kan je deel uitmaken van het begeleidingsteam rond een toptalent of topsporter.

De opleiding is disciplinespecifiek en praktijkgericht met een basis aan sportwetenschappelijke kennis. Je eigen technische niveau bepaalt de context waarin je actief bent.

Doelstelling

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het zelfstandig begeleiden van BMX rijders (kinderen, adolescenten of volwassenen) die actief zijn binnen een participatiecontext (clubwerking) of binnen een prestatiecontext in samenwerking met een Trainer A Wielrennen en zich situeren in de LTAD-ontwikkelingsfasen: Active Start, Fundamentals, Learn to Train, Train tot Train, Competitive for Life, Active for Life

Instapvoorwaarden

Het diploma van Instructeur Wielrennen bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Vragen?

Vragen over de algemene organisatie en inhoud van de opleidingen? - stijn.corten@cycling.vlaanderen - Directeur Sportkaderopleidingen Cycling Vlaanderen - +32 472465544