Home Kenniscentrum Opleidingen

Trainer B

Trainer B

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist (naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van het voorgaande opleidingsniveau) in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve wegwielrenners (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van wegwielrennen, teneinde hen via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.


Instapvoorwaarden

  1. Het diploma van ‘Initiator Wielrennen’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.
  2. Geslaagd zijn voor Module 1A: Algemeen Gedeelte Instructeur B en Module 1B: Agemeen Gedeelte Trainer B
    1. Vind een basismodule algemeen gedeelte: https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-basismodule-algemeen-gedeelte/

Geplande opleidingen

StartdatumLocatieLessenroosterInschrijvingTotale kostprijsCursusverantwoordelijkeE-mail
07/09/2021LeuvenDownloadDownload235 euroWard Vermeuleninfo@powerzone.be
13/09/2022HasseltNog niet beschikbaarNog niet beschikbaarNog niet beschikbaarDominique Perissi24cyclingcoach@gmail.be

Vragen?

  • Administratieve vragen? - Ina Staessen - Secretariaat Vlaamse Trainersschool - ina.staessen@sport.vlaanderen - +32 2 209 47 22
  • Vragen over de algemene organisatie en inhoud van de opleidingen? - Erwin Borgonjon - Directeur Sportkaderopleidingen Cycling Vlaanderen - +32 485 57 79 83