Home Nieuws

Cycling Vlaanderen Proef uitgesteld tot april 2021

Cycling Vlaanderen Proef uitgesteld tot april 2021

De organisatie van de Cycling Vlaanderen Proef wordt on hold gezet tot 01 april 2021. Dit betekent dat er tot dan geen proeven meer georganiseerd worden. Cycling Vlaanderen creëert zo duidelijkheid en kansen voor onze renners en clubs op langere termijn.

De COVID-19-periode zorgt voor onzekere tijden en bepaalt mee de planning van wat we wel/niet kunnen organiseren. Aangezien ook de organisatie van de Cycling Vlaanderen Proef momenteel niet toegelaten is en we geen zicht hebben op wanneer dit wel weer mogelijk is, neemt Cycling Vlaanderen de proactieve beslissing om geen Cycling Vlaanderen Proeven meer te organiseren tot en met 01 april volgend jaar.

Kan ik aan de start staan van wedstrijden in 2021 als ik mijn proef nog niet afgelegd heb?

Het antwoord hierop is: ja! Concreet betekent deze beslissing dat kinderen tot 01 april 2021 een competitievergunning kunnen aanvragen en hiermee wedstrijden kunnen rijden, zonder dat men de Cycling Vlaanderen Proef heeft moeten afleggen.

De proef is dus geen 'voorwaarde' om je vergunning 2021 in orde te brengen. Hiermee wil Cycling Vlaanderen een laagdrempelig, vereenvoudigd, transparant en duidelijk initiatief lanceren om kinderen van de competitiewielersport te laten proeven of genieten in deze uitzonderlijke tijden.

Cycling Vlaanderen werkt achter de schermen aan een aangepast actieplan dat in voege zal gaan op 01 april 2021. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd.