Home Nieuws

Mededeling aan de leden van Cycling Vlaanderen

Mededeling aan de leden van Cycling Vlaanderen

Het bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen heeft kennis genomen van het recente ontslag van de CEO en drie bestuurders bij Cycling Vlaanderen, evenals van de bezorgdheden van het personeel, die naar aanleiding van het ontslag van de CEO kenbaar gemaakt werden.

Inmiddels vond al een eerste, constructief gesprek plaats met het personeel. Eerstdaags zal ook het rapport van de externe audit, die midden 2021 opgestart werd, voorgesteld worden aan het bestuursorgaan en het voltallige personeel. Het auditrapport zal over enkele weken ook worden voorgesteld aan de werkende leden op een bijzondere algemene vergadering. De aanbevelingen uit dit rapport zullen de aanzet vormen van een grondig debat binnen de organen van Cycling Vlaanderen en de verdere reorganisatie van onze wielerfederatie.