Home Nieuws

Nieuw bestuursorgaan Cycling Vlaanderen

Nieuw bestuursorgaan Cycling Vlaanderen

Op woensdag 29 maart 2023 organiseerde Cycling Vlaanderen haar jaarlijkse Algemene Vergadering.

NIEUW BESTUURSORGAAN

Eén van de belangrijke topics van deze vergadering was de installatie van het nieuw Bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen.

Hierbij stellen we de nieuwe functiehouders voor:

 • Voorzitter Cycling Vlaanderen: Geert Barbry
 • Secretaris Cycling Vlaanderen: André Vanlint
 • Financieel Beheerder: Bart Dewael
 • Bestuurder Topsport: Tom Van den Haute
 • 3 externe bestuurders: Koen Bredael, Frédéric Busschaert en Patsy Maegerman
 • Voorzitter Vlaamse Wielerschool: Marc Wauters
 • Voorzitter beleidscommissies:
  • Competitie: Eric Vanrobaeys
  • Recreatie: Stefaan Lauwaert
  • Jeugd: Hugo Serin
  • Vrouwenwielrennen: Griet Langedock

De voorzitters van de provinciale afdelingen:

 • Limburg: Alex Onclin
 • Oost-Vlaanderen: Carina Van Cauter
 • Vlaams-Brabant: Benny Willems
 • West-Vlaanderen: Bjorn Leenknegt

FINANCIËN

Hieronder vind je een overzicht van de financiële nota’s. Enerzijds wordt het financieel resultaat van 2022 toegelicht, anderzijds worden de begrotingen voor 2023 en 2024 voorgesteld.

DOORLICHTING INSPECTIE VAN FINANCIËN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

In april 2022 vroeg de Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaamse minister van Sport, aan de Inspectie van Financiën om een onderzoek te doen naar de subsidiestromen vanuit de Vlaamse overheid naar Cycling Vlaanderen vzw. Er was twijfel gerezen over de correcte aanwending van de middelen door deze vzw, onder andere naar aanleiding van een open brief waarin drie externe bestuurders hun ontslag uit het Bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen vzw meedeelden.

De Inspectie van Financiën voerde het gevraagde onderzoek op grond van documenten die haar door Sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen vzw werden bezorgd. Zij had ook een gesprek met Sport Vlaanderen en deed drie bezoeken ter plaatse bij Cycling Vlaanderen vzw. De Inspectie van Financiën concentreerde zich hierbij op de subsidies voor de jaren 2020 en 2021.

De Inspectie van Financiën heeft geen problemen vastgesteld wat de aanwending van de Vlaamse subsidies door Cycling Vlaanderen vzw betreft. De Inspectie was wel de mening toegedaan dat er vragen kunnen gesteld worden bij de bestuurlijke relaties tussen Cycling Vlaanderen vzw en Belgian Cycling vzw, maar stelde tegelijkertijd vast dat de nieuwe ontwerpstatuten van Cycling Vlaanderen vzw deze problemen aanpakken. Deze statuten werden op de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 oktober 2022 goedgekeurd.

Naar organisatiebeheersing en interne controle scoort de vzw goed op de zogenaamde ‘harde indicatoren’ die door Sport Vlaanderen gehanteerd worden.

Tenslotte vroeg de Inspectie van Financiën nog ”duidelijkheid te scheppen rond de omgang met de provinciale afdelingen en de vrijheden waarover deze nog beschikken na de integratie in Cycling Vlaanderen vzw”.

Momenteel worden binnen de organisatie de inhoud en de toepassing van de financiële regels aan een verbeteringstraject onderworpen.

SPEERPUNTEN 2023

In het komende werkingsjaar en de daaropvolgende jaren zal Cycling Vlaanderen zich nog meer toeleggen op enkele speerpunten, zoals:

 • Beleidsfocus Innovatie met Vrijwilligerswerkwerkt. We bouwen aan een toekomstige, innovatieve en continue instroom van vrijwilligers voor de wielersport.
 • Opening wielerpiste in Zolder
 • Events 2023-2024, zoals Internationale Pistemeeting Gent in april 2023 en EK Wielrennen 2024

CONTACT

Voor alle vragen of opmerkingen kan je terecht bij Communicatieverantwoordelijke Cycling Vlaanderen: Sien Supply (sien.supply@cycling.vlaanderen).