Home Nieuws

Nieuwe vergunning: koersdirecteur

Nieuwe vergunning: koersdirecteur

De KOERSDIRECTEUR, een noodzakelijke functie in de koers

Velen kennen de koersdirecteur als de persoon die de wedstrijd op gang vlagt, maar de verantwoordelijkheid gaat veel verder dan dat. In de organisatie van een wielerwedstrijd is een cruciale rol weggelegd voor de koersdirecteur die de algemene organisatorische leiding van de wedstrijd draagt. Hij kan hierin bijgestaan worden door een veiligheidscoördinator die o.a. instaat voor de beveiliging van het wedstrijdtraject. Afhankelijk van het type wedstrijd mag de koersdirecteur de taak van veiligheidscoördinator zelf uitvoeren (open en gesloten omloop) of moet deze functie door een andere persoon ingevuld worden (wedstrijden in lijn).

Naast de bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit zijn deze personen gehouden het UCI reglement te respecteren en dienen zij daarom in het bezit te zijn van een vergunning.

Om aan de diverse types van wedstrijden en combinaties van functies (overzicht: 191029-Schematisch_Overzicht_KB_2019.pdf (belgiancycling.be) tegemoet te komen worden volgende vergunningen voorzien:

  • Koersdirecteur/Veiligheidscoördinator:

Deze vergunning is voor alle koersdirecteurs en/of veiligheidscoördinatoren die deze functie uitoefenen in nationale en internationale wedstrijden tot en met het niveau UCI ME/WE .1 (NIET UCI WorldTour/ProSeries). Voor de regionale wedstrijden is geen vergunning vereist.

  • Koersdirecteur/Veiligheidscoördinator WorldTour/Pro Series:

Deze vergunning is enkel voor de personen die in wedstrijden van het niveau UCI WorldTour/Proseries de functie van veiligheidscoördinator op zich nemen en voorkomen op de lijst van gecertificeerde “Event UCI Safety Managers” gepubliceerd op de website van de UCI.

  • Koersdirecteur WorldTour/Proseries:

Deze vergunning is bedoeld voor personen die in wedstrijden van het niveau UCI WorldTour/Proseries enkel de functie van koersdirecteur op zich nemen.

Personen die meerdere malen per jaar de functie van koersdirecteur en/of veiligheidscoördinator uitoefenen, waarvan minimaal éénmalig in een wedstrijd UCI WorldTour/Proseries nemen de ‘hoogste’ vergunning respectievelijk ‘Koersdirecteur/Veiligheidscoördinator WorldTour/Pro Series’ of ‘Koersdirecteur Worldtour/Proseries’.

Voor het verkrijgen van een vergunning van koersdirecteur/veiligheidscoördinator of koersdirecteur WorldTour/Pro Series is een theorie opleiding met schriftelijke test verplicht.

Bovenstaande is van toepassing met volgende overgangsregeling:

2024:

  • Vergunning verplicht in alle nationale en internationale wedstrijden
  • Opleiding en test verplicht voor WorldTour en ProSeries wedstrijden

2025:

  • Opleiding en test verplicht voor alle nationale en internationale wedstrijden
  • De vergunning is op verzoek voor te leggen aan het college van commissarissen.

Naast de invoering van een vergunning werd door de veiligheidscel van Belgian Cycling een tabel opgemaakt die een duidelijke rol -en taakverdeling weergeeft tussen de koersdirecteur en veiligheidscoördinator.

Heb je een vraag of wil je graag verdere info?

Vul dit formulier in. Je contactgegevens worden dan doorgestuurd naar de juiste provinciale afdeling die je graag verder informeert en begeleidt.
Naar het formulier