Home Nieuws

Standpunt medische cel n.a.v. berichtgeving hartissues na vaccinatie

Standpunt medische cel n.a.v. berichtgeving hartissues na vaccinatie

Naar aanleiding van berichtgeving in de media omtrent zeldzame bijwerkingen bij sporters na vaccinatie wenst de federatie via haar medische cel de situatie toe te lichten en de officiële adviezen te herhalen.

In een schrijven van het FAGG 1 van 14/7/2021 werd melding gemaakt dat het veiligheidscomité van het EMA (PRAC) na onderzoek heeft besloten dat myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het membraan rond het hart) in zeer zeldzame gevallen kunnen optreden na vaccinatie met de COVID-19-vaccins Comirnaty (Pfizer/BioNTech) en Spikevax (het voormalige COVID-19-vaccin van Moderna). Deze zeldzame voorvallen deden zich voornamelijk voor binnen de 14 dagen na vaccinatie (en vaker na de tweede dosis), en vaker bij jongere mannen.

Het zeer zeldzame karakter van deze klachten vraagt om nuance in de berichtgeving. Het EMA bevestigt namelijk dat de voordelen van alle toegelaten COVID-19-vaccins nog altijd opwegen tegen de risico’s, gezien het risico op COVID-19 en bijbehorende complicaties en gezien het feit dat wetenschappelijk bewijsmateriaal aantoont dat de vaccins het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames als gevolg van COVID-19 verminderen.

De federatie sluit zich aan bij de adviezen van het EMA:

  • Een corona-infectie op zich is gevaarlijker dan een vaccin.
  • De kans dat deze aandoeningen zich voordoen, is zeer laag, maar u moet zich bewust zijn van de symptomen, zodat u indien nodig snel een medische behandeling kunt krijgen om uw herstel te versnellen en complicaties te voorkomen.
  • Roep onmiddellijk medische hulp in als u na uw vaccinatie last heeft van een van de volgende symptomen heeft:
    • kortademigheid;
    • snelle en soms onregelmatige hartkloppingen;
    • pijn in de borst.

Specifiek voor jonge sporters raadt de federatie aan om minimaal één week (bij voorkeur twee weken) het trainingsvolume terug te schroeven en geen competitie te betwisten. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over het gebruik van het vaccin.

Aangezien de gezondheid van de ‘wielerbubbel’ een van de prioriteiten is wensen we met dit bericht op een correcte en genuanceerde manier de situatie toe te lichten. De wielerfederaties wachten op verdere adviezen van de verantwoordelijke organen in geval van andere noodzakelijke acties.

1 https://www.fagg.be/nl/news/prac_juli_2021_update_over_lopende_evaluatie_van_covid_19_vaccins_ema_brengt_advies_uit_over