Home Nieuws

Talentidentificatie en -detectie bij Vlaamse mountainbikers

Talentidentificatie en -detectie bij Vlaamse mountainbikers

In 2022 zet Cycling Vlaanderen verder in op de ontwikkeling van de MTB-sport. Dit enerzijds door middel van trainingen, stages en buitenlandse wedstrijden (talentdetectie- en ontwikkeling), anderzijds door het opwaarderen van de eigen Cycling Vlaanderen MTB-series (breedtesport).


Coaching voor (talentvolle) jongeren

Om de verdere professionalisering van de MTB-sport te realiseren, werd Jeff Luyten officieel aangesteld als coach voor alle Vlaamse jongens en meisjes (U15) U17. Naast een selecte kerngroep worden ook open trainingen aangeboden over heel Vlaanderen. Hierbij wordt steeds aandacht besteed aan de specifieke noden voor jongens en meisjes.

Jeff Luyten, ex-professioneel mountainbiker, zal zijn expertise en technische vaardigheden aan de nieuwe generatie sporters doorgeven. Dit tijdens specifieke trainingssessies, stages en op wedstrijden. De selecties en extra trainingen zijn steeds een aanvulling en meerwaarde op het clubprogramma van de renners/rensters. Talentvolle jongeren krijgen zo de kans om zich verder te ontwikkelen en beter te worden.

Een extra impuls en trigger voor deze jonge generatie om zich te bewijzen, wordt gegeven door hen kennis te laten maken met de topsportwerking. Samen met de nationale en Waalse federaties zal er twee maal een gezamenlijke training georganiseerd worden. Dit om de overstap naar de nationale selectie eenvoudiger te maken. Als extra pluspunt krijgt de nationale coach zo reeds een zicht op de kwaliteiten van de nieuwe generatie. Als coach houdt Jeff eveneens een 'dagboek' bij van alle geselecteerde renners waarin gequoteerd wordt op techniek, uithouding en maturiteit. Hiermee wordt een basis gelegd voor verdere (nationale) selecties.

PROGRAMMA

  • 11-13/03/2022: stage Spa (Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen)
  • 01-04/04/2022: stage Spa (Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen)
  • 11-17/04/2022: stage + wedstrijd Gueret (Frankrijk)
  • 23-24/04/2022: wedstrijd Heubach (Duitsland)
  • 26-28/07/2022: techniekstage La Bresse (Frankrijk)
  • 21/08/2022: endurotraining Chaudfontaine
Een kerngroep van renners zal een specifieke begeleiding krijgen richting deelname aan (inter)nationale wedstrijden.

Vragen?

Neem contact op met Jeff Luyten, coach MTB Cycling Vlaanderen: jeff.luyten@cycling.vlaanderen / 0494/49 05 41


Professioneel kampioenschap met wedstrijden voor ieder niveau

Het nieuwe MTB-seizoen werd zo'n drie weken geleden succesvol op gang geschoten met de eerste wedstrijden van de Cycling Vlaanderen MTB-series. Weekends met meer dan 500 deelnemers, verspreid over alle categorieën en reeksen (vergunninghouders en niet-vergunninghouders).

Een nieuwe naam en een duidelijke identiteit moeten de MTB-wedstrijden in Vlaanderen verder opwaarderen Jeugd- en amateur mountainbikers krijgen zo de kans geven om hun sport te beoefenen op hun niveau, maar ook om hen meer mogelijkheden te bieden naar de toekomst toe.

Met een beter uitgewerkt materiaalpakket dat gratis ter beschikking wordt gesteld van iedere organisator, krijgt de Cycling Vlaanderen MTB Series de uitstraling van een professioneel kampioenschap. Hierbij werd niet alleen gedacht aan de herkenbaarheid, maar ook aan de verdere promotie en sponsormogelijkheden. Naast nieuwe pijlen en een nieuwe banner voor het podium is er bijvoorbeeld ook meer mogelijkheid om foto’s te nemen van de winnaars en wordt de snelste fiets in het zonnetje gezet.

De eindwinnaar van de Cycling Vlaanderen MTB Series 2022 mag in 2023 pronken met de titel en trui van Kampioen van Vlaanderen MTB, en dit in maar liefst 18 verschillende categorieën.


MTB-commissie als verbindende en ondersteunende partij

Wist je dat... er een Vlaamse MTB-commissie bestaat die verantwoordelijk is voor de promotie en reglementering van de MTB-sport in Vlaanderen? Deze commissie bestaat uit 5 provinciale verantwoordelijken en 3 experts. Ieder heeft doorheen de jaren ervaring en expertise opgebouwd in diverse takken van de MTB-sport. Expertise in het organiseren van wedstrijden, het coachen van (jeugd)renners/rensters, het opbouwen van een clubstructuur en het in goede banen leiden van wedstrijden (officials).

Deze commissie is sinds jaar en dag het aanspreekpunt over alles wat het mountainbiken aanbelangt. Die rol wil ze dit jaar verder uitbouwen en in de kijker zetten. Iedere sporter met vragen zal steeds een antwoord krijgen op zijn of haar vragen. De commissie staat de meer dan 600 Vlaamse mountainbikers (hoofdvergunning), clubs en organisatoren bij met raad en daad. De Vlaamse MTB-commissie staat ook in nauw contact met de nationale federatie en denkt mee over kampioenschappen, reglementering en initiatieven.

Vragen? Feedback? Neem contact op met onze (provinciale) verantwoordelijken

NaamProvincieE-mailGSM
Maarten GybelsVoorzitter ALGmaartengybels0@gmail.com0497/78.31.00
Dorien WynantsAntwerpendorienwynants@hotmail.com0478/30.68.01
Werner HilvenLimburgwerner.hilven@gmail.com0474/80.38.09
Kevin Van HoovelsOost-Vlaanderenkevinvanhoovels@hotmail.com0497/24.14.50
Leen MassaerVlaams-Brabantleenmassaer@hotmail.com0478/45.09.70
Pascal De LaereWest-Vlaanderenpascal.de.laere@telenet.be0494/87.23.06

Wist je dat...

  • Cycling Vlaanderen in gesprek is met tal van andere organisatoren die laagdrempelige MTB-initiatieven aanbieden? Zo verruimt de federatie haar aanbod en wil ze meer sporters de mogelijkheid bieden om hun geliefkoosde sport te beoefenen.
  • Er dankzij Vlaamse organisatoren wordt samengewerkt met andere organisatoren om een criterium van lokale wedstrijden aan te bieden? Een eerste voorbeeld werd opgestart in Limburg. Meer info vind je op https://www.limburgmtbkids.com...
  • Er ook op recreatief niveau heel wat aandacht wordt besteed aan het mountainbiken? Op heel wat toertochten wordt een kidstocht voorzien. De basis voor heel wat jongens en meisjes om de overstap te maken naar mountainbike in competitieverband.