Home Nieuws

Toelichting financieel onderzoek

Toelichting financieel onderzoek

Naar aanleiding van het persbericht verspreid door het kabinet van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, ter aankondiging van een gevorderd financieel onderzoek bij Cycling Vlaanderen en de daaropvolgende berichtgeving via diverse mediakanalen, wenst Cycling Vlaanderen bijkomende toelichting te verschaffen.

Het bestuur van Cycling Vlaanderen wenst zijn ontsteltenis te uiten over de mediaberichten, verschenen in navolging van het persbericht van minister Ben Weyts, waarin twijfels worden geuit over de correcte besteding van subsidiegeld door onze organisatie.

Eerder deze week werden zowel het bestuur als het personeel van Cycling Vlaanderen op de hoogte gebracht van het resultaat van een externe audit in functie van het optimaliseren van de werking van de federatie. Hieruit blijkt onder meer dat er geen twijfel bestaat over de correct- en getrouwheid van het aanwenden van subsidiegeld. Cycling Vlaanderen zal evenwel zijn volledige medewerking verlenen aan de gevraagde bijkomende doorlichting aangezien wij een correct en transparant beleid hoog in het vaandel dragen.

Cycling Vlaanderen stelt zich als prioriteit te voorzien in een goede werking voor al hun leden, gaande van recreant, competitie- tot topsporter, clubs en organisatoren. We zijn dan ook bezorgd over de negatieve impact van de recente berichtgeving op de werking van onze organisatie. Daarom wil het bestuur van Cycling Vlaanderen zich transparant en toegankelijk opstellen voor verdere communicatie en toelichting in het licht van de door minister Ben Weyts aangekondigde bijkomende onderzoeksdaden. Op die manier hopen wij bij te dragen aan een constructieve samenwerking die helderheid en duidelijkheid moet verschaffen.

In sommige mediaberichten werd eveneens aangehaald dat personeelsleden van Belgian Cycling betalingen zouden hebben verricht voor topsport met kredietkaarten van Cycling Vlaanderen. Wij willen benadrukken dat alle medewerkers deze kredietkaarten steeds in alle eer en geweten hebben aangewend in de uitvoering van hun functie. Wij betreuren deze aantijgingen ten zeerste alsook het feit dat de integriteit van medewerkers in onze sportsector in vraag wordt gesteld. Alle transacties zijn dan ook sinds jaren onderworpen aan een transparant en onderbouwd controlesysteem tussen de federaties, waarbij de afrekeningen telkens correct en secuur gebeurd zijn, en waar Sport Vlaanderen in dit geval ook steeds op reguliere basis de informatie heeft gekregen.

In verband met de dubbele mandaten is het toch maar meer dan logisch dat Cycling Vlaanderen naar analogie met andere Vlaamse sportfederaties vertegenwoordigd is in het bestuursorgaan van Belgian Cycling. Het is zo dat Belgian Cycling is samengesteld uit vertegenwoordigers van beide regionale vleugels, zijnde Cycling Vlaanderen en FCWB. De samenstelling van de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan is dan ook op deze manier bepaald in de statuten van de vzw, naar analogie met andere nationale sportfederaties.

Cycling Vlaanderen evolueerde in de loop der jaren tot een moderne organisatie met gemotiveerde medewerkers. Zoals in alle andere sportfederaties heeft het bestuursorgaan, samengesteld uit zowel interne als externe experts, een beleidsbepalende functie. Ook de adviezen over de rol en samenstelling van het bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen, zoals omschreven in het verslag van de audit, zullen ter harte worden genomen. Wij zijn ervan overtuigd dat de voorgestelde vernieuwingen zullen bijdragen tot een verbeterde werking in functie van de Vlaamse en de Belgische wielersport.