Home Meldpunt

Tucht & straf

Tucht & straf


Heb je als lid of niet-lid een klacht tegen een lid van Cycling Vlaanderen?

Doe deze melding via:

De klacht wordt bekeken door Griffie Bondsparket. In de Griffie Bondsparket zetelt de Bondsprocureur, Lut Wille en de griffier.

Bij goede ontvangst van de klacht, krijg je een melding of een waarborg wordt opgelegd.

Mogelijke stappen door bondsparket na onderzoek van de binnengekomen klacht:

  • opvragen van bijkomende gegevens aan de verschillende partijen
  • opvragen schriftelijke reactie van de partij(en) waartegen klacht is ingediend
  • oproep informeel gesprek/poging tot bemiddeling
  • oproep verhoor
  • seponeren van de klacht wegens onvoldoende bewijzen of door bekomen van bemiddeling

De griffiebondsparket tracht eerst om in een informeel gesprek tot een bemiddeling te komen en beide partijen te verzoeken. Indien er geen bemiddeling mogelijk zal men doorverwijzen naar een tuchtcommissie.

Tuchtcommissie wordt voorgezeten door een voorzitter, waarbij de griffier en bondsprocureur ook in de zitting zetelen. De voorzitter zal de partijen de kans geven om de zaak onderling op te lossen vooraleer hij een uitspraak doet over de mogelijke sancties.

Slechts indien er geen minnelijke oplossing mogelijk is, zal de voorzitter een gemotiveerde uitspraak doen, binnen de acht dagen na de zitting.

InfoDownload
Procedure en reglementDownload
KlachtenformulierDownload
Straffenbarema Cycling VlaanderenDownload