Home Nieuws

Schrijf je in voor het clubondersteuningsplan meisjes 2024

ZIJ AAN ZIJ MET ONZE JEUGDCLUBS!

Jeugdclubs (competitie/recreatie) kunnen zich tot en met 1 april 2024 inschrijven voor een ondersteuningsplan gericht op het uitdiepen of opzetten van een meisjeswerking binnen de club. Dit project is een initiatief van Sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen.

Wat?

Het clubondersteuningsplan voor jeugdmeisjes is een initiatief van Cycling Vlaanderen i.s.m. Sport Vlaanderen om jeugdclubs te motiveren en te ondersteunen bij de uitbouw of bestendiging van een meisjeswerking.

Het plan is gericht op clubs die actief (wensen te) werken met meisjes onder de 18 jaar, ongeacht de discipline.

Doelstellingen

Het aantal (competitie)meisjes op de fiets stijgt jaar na jaar. De promocampagne ZIJ AAN ZIJ was hierin een van de katalysatoren. Cycling Vlaanderen wil nu jeugdclubs verder ondersteunen bij de opvang van deze sterk groeiende doelgroep fietsers. De eerste focus van ZIJ AAN ZIJ ligt nog steeds op het competitiewielrennen.

De hoofddoelstelling van het clubondersteuningsplan voor jeugdmeisjes is dus tweeledig:

  • Clubs ondersteunen en versterken bij hun reeds bestaande meisjeswerking
  • Clubs ondersteunen en begeleiden bij de uitbouw van een (nieuwe) meisjeswerking

10 ondersteuningsmaatregelen

Tien ondersteuningsmaatregelen maken deel uit van dit plan gericht op meisjeswerkingen. Het ter beschikking stellen van een trainer door de federatie, materiële ondersteuning, een brainstorm rond de aanpak van de koersmentaliteit en algemene promotie zijn er enkele van. Ontdek de andere maatregelen en bijhorende uitleg in onderstaande bijlage.

Vul onderstaand formulier in

Kandidatuurstelling clubondersteuningsplan meisjes 2024

MAATREGEL 1: TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN TRAINER
Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor ondersteuningsmaatregel 1? *
MAATREGEL 2: ELITERENSTER OP CLUBTRAINING
Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor maatregel 2 (eliterenster)? *
MAATREGEL 3: MATERIËLE ONDERSTEUNING (WEGFIETSEN CANYON)
Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor maatregel 3 (materiële ondersteuning)? *
MAATREGEL 4: AANPAK KOERSMENTALITEIT RENSTERS
Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor maatregel 4 (koersmentaliteit)? *
MAATREGEL 5: WEBINAR/OPLEIDING IN DE CLUB
Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor maatregel 5 (webinar/opleiding)? *
MAATREGEL 6: KWALITEITSVOLLE TRAININGEN CYCLING VLAANDEREN
Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor maatregel 6 (kwaliteitsvolle trainingen)?
MAATREGEL 7: VROUWELIJKE OMKADERING
Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor maatregel 7 (vrouwelijke omkadering)?
MAATREGEL 8: PROMO ALGEMEEN - INSTROOM HELPEN VERHOGEN
Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor maatregel 8 (instroom verhogen)?
MAATREGEL 9: PROMO SPECIFIEK - STARTDAG MEISJES ONDERSTEUNEN
Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor maatregel 9 (startdag meisjes)?
MAATREGEL 10: ONDERSTEUNING BIJ ONDERLINGE SAMENWERKING CLUBS
Wenst jouw club zich kandidaat te stellen voor maatregel 10 (onderlinge samenwerking clubs)?
9%

Vragen?

Heb je snelle inhoudelijke of praktische vragen bij dit clubondersteuningsplan? Geef ze dan zeker door aan Anne-Laure van het Cycling Vlaanderen-team.

Silken Van Mingeroet
Stagiaire
silken.van.mingeroet@cycling.vlaanderen

Extra background

Cycling Vlaanderen voorziet dit clubondersteuningsplan gespreid over twee jaar, nl. 2023 en 2024.

Naast het versterken en uitbreiden van de huidige meisjeswerkingen binnen jeugdclubs wil dit ondersteuningsplan tevens een hefboom zijn voor het verkrijgen van een inclusievere sport-/fietsomgeving.